Ceny potravin meziměsíčně mírně klesly. Naopak zdražilo víno a pivo

U potravin a nealkoholických nápojů se snížily zejména ceny zeleniny o 4,1 %, z toho ceny brambor klesly o 9,3 % a dosáhly hodnoty 13,44 Kč/kg. Byla to nejnižší hodnota od září 2018. Ceny ovoce se snížily o 3,5 %, nealkoholických nápojů o 2,6 %, vajec o 5,2 % a polotučného trvanlivého mléka o 3,5 %. Naopak došlo ke zvýšení ceny másla o 4,9 % a cukru o 3,9 %. Rostla také cena alkoholu a tabáku. Cen vína vzrostla o 3,5 %, piva o 2,0 % a tabákových výrobků o 0,2 %. V souvislosti se začátkem nového školního roku se zvýšily ceny poplatky v mateřských školách o 4,1 %, školné na středních soukromých školách o 3,2 %, školné na veřejných vysokých školách o 4,2 %, poplatky za výuku jazyků o 2,8 % a poplatky ve školních družinách o 4,9 %.

Vzrostly také ceny oděvů o 1,6 % a obuvi o 1,5 %. Ceny stravovacích služeb se zvýšily o 0,7 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 3,2 %

V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zpomalil růst cen masa na 5,6 % (v srpnu 6,0 %), sýrů a tvarohů na 2,4 % (v srpnu 3,7 %), ovoce na 20,6 % (v srpnu 22,4 %). Ceny polotučného trvanlivého mléka byly nižší o 5,5 % (v srpnu o 0,9 %) a ceny vajec přešly z růstu o 6,9 % v srpnu v pokles o 0,4 % v září. V oddíle bydlení zmírnil meziroční růst cen nájemného z bytu na 2,0 % (v srpnu 2,6 %). Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly vyšší ceny piva o 5,1 % (v srpnu o 3,7 %) a ceny vína přešly z poklesu o 0,2 % v srpnu v růst o 2,1 % v září.

Nejvíce ceny vzrostly v Maďarsku a Polsku. Naopak v 13 zemích EU klesly

Nejvíce ceny vzrostly v Maďarsku (o 4,0 %) a v Polsku (o 3,7 %). Naopak pokles cen nastal v 13 zemích EU, z toho nejvíce na Kypru (o 2,9 %) a v Řecku (o 2,3 %). Na Slovensku byly ceny v srpnu vyšší o 1,4 % (v červenci o 1,8 %). V Německu ceny v  srpnu meziročně klesly o 0,1 % (v červenci byla meziroční změna 0,0 %).

Více informací naleznete na stránkách ČSÚ

 

Zdroj: ČSÚ