VZP přispívá seniorům na včasné odhalení demence, cvičení nebo očkování proti klíšťové encefalitidě a žloutence

Speciálně pro seniory nad 65 let je určen příspěvek cílený na prevenci nebo včasné odhalení poruch duševního zdraví. Vyčleněnou částku až 500 Kč můžete využít na nákup kognitivních pomůcek doporučených Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti, nebo na testování paměti ve vybrané síti lékáren.

Senioři ale samozřejmě mohou získat většinu příspěvků VZP pro klienty ve skupině „dospělí“, některé dokonce za zvýhodněných podmínek. Třeba příspěvek na pohybové aktivity nabízíme dospělým ve výši až 500 Kč, přičemž pro pojištěnce ve věku od 18 let do 65 let platí podmínka, že minimální hodnota předkládaných platebních dokladů (permanentek) musí být 1 500 Kč. Od 65 let už tato podmínka neplatí. Příspěvek ale nelze čerpat na jednotlivé vstupenky, protože musí jít o pravidelné aktivity. Je poskytován na rekondiční pohybové a zároveň sportovní aktivity rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla (např. Sokol, turistické kroužky), mj. i na všechny typy jógy. V kalendářním roce, kdy klient dovrší 65 let, může při splnění stanovených podmínek dokonce požádat 2x o příspěvek 500 Kč na pohybovou aktivitu – před 65. narozeninami předloží doklady o úhradě permanentek ve výši alespoň 1 500 Kč a po 65. narozeninách pak k druhé žádosti doklad o zaplacení dalších alespoň 500 Kč.

Mnoho seniorů mezi našimi klienty trpí diabetem, proto je pro ně zajímavý i příspěvek na prevenci zhoršení projevů onemocnění diabetes mellitus. VZP ho poskytuje po předložení průkazky diabetika nebo potvrzení o diagnóze diabetu dětem i dospělým. Příspěvek je možné čerpat do celkové výše až 1 000 Kč na nákup vybraných zdravotních pomůcek (mj. jehly k inzulinovým perům, testovací a diagnostické proužky, gely a krémy zlepšující hojení ran) nebo na přístrojovou pedikúru, kde je ale podmínkou pravidelná péče, tj. absolvování alespoň čtyř odborných pedikérských ošetření.

Bez věkového omezení je poskytován rovněž příspěvek na vyšetření kožních znamének, protože melanomy jsou jedním z nejčastějších onkologických onemocnění ve všech věkových skupinách. Proto nabízíme dětem i dospělým až 500 Kč na vyšetření dermatoskopem v ordinaci lékaře. Na prevenci onkologických onemocnění u klientů od 35 let je pak cílen také příspěvek až 3 000 Kč na preventivní onkologickou prohlídku absolvovanou v některém ze spolupracujících pracovišť.

Na seniory se vztahuje i příspěvek na odvykání kouření. V rámci odborně vedené léčby při odvykání kouření mohou získat až 2 500 Kč na nikotinovou substituci a nákup léčivých přípravků v lékárně.

Z příspěvků na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění mohou senioři čerpat až 700 Kč na očkování proti klíšťové encefalitidě, až 500 Kč na očkování proti virové hepatitidě A, B (včetně kombinované A/B), až 500 Kč na očkování proti meningokokovým nákazám, až 1 000 Kč na očkování pro cesty do zahraničí. Přímo pro starší klienty (od 50 let) je určen příspěvek až 2 000 Kč na očkování proti pásovému oparu. Ve věku nad 65 let už naopak nelze žádat o příspěvek na očkování proti chřipce nebo proti pneumokokovým infekcím, který jinak VZP poskytuje dětem i dospělým. Tato dvě očkování mají totiž všichni pojištěnci nad 65 let hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto není poskytován příspěvek z fondu prevence.

U všech výše zmíněných příspěvků platí, že žádost musíte podat do 30. 11. 2020. Seznámit se s podmínkami čerpání příspěvků můžete na www.vzp.cz/vyhody, nebo volejte infolinku 952 222 222.