Výzva: Podpořme vznik bezpečných setkávacích prostor pro starší lidi a jejich blízké

ŽIVOT90 vyzývá pobytové sociální služby a další zařízení dlouhodobé péče, aby podpořily vznik bezpečných setkávacích prostor pro starší lidi a jejich blízké. Výzvu zveřejnil na svých stránkách. Její text si můžete přečíst níže.

Naprostá izolace seniorů a seniorek je nehumánní. Podpořme vznik bezpečných setkávacích prostor pro starší lidi a jejich blízké

Vážené kolegyně a kolegové,

K nejzávažnějším problémům za “lockdown” patří izolace starších lidí vystrašených mediální prezentací, doporučením nevycházet, přehnaně ochraňujícími někdy až manipulativními přístupy rodin – i mnozí zdatní lidé ve věku 60+ zůstali po několik měsíců doma, prakticky nevycházeli, komunikovali jen telefonicky, nákupy dostávali ke dveřím. U mnohých se zhoršilo duševní zdraví i tělesná zdatnost, kondice, schopnost chůze. Závažně se narušily mezigenerační vztahy – bylo odpíráno setkávání vnoučat s prarodiči, aby se “vzájemně nenakazili”.

V domovech pro seniory (nursing homes) zůstali lidé 5 měsíců bez možnosti návštěv, někde nebylo umožněno ani rozloučení s lidmi umírajícími. I když plošný zákaz vycházení klientů a klientek z objektu areálu domova během nouzového stavu nemusí být přiměřeným opatřením. Především v situaci, kdy zařízení nemá terasu ani zahradu, a klientkám a klientům tak nelze v dostatečné míře zajistit pobyt na čerstvém vzduchu.

Po odeznění jarní vlny se uskutečnila řada odborných a profesních setkání, na kterých bylo mimo jiné naléhavě zdůrazněno, že zdraví a životy může stejně jako covid ohrozit nadměrná psychická zátěž z izolace, znemožnění přímého kontaktu s blízkými a výrazné omezení pohybu. Kromě tělesné stránky má člověk i duši. A obě stránky jsou spolu hluboce spojené. Je nutné umožnit návštěvy pro posílení zdraví klientek a klientů. Mnoho starších lidí moderní ICT nevnímá a nevyužívá. Je prokázané, že virtuální setkání nenahradí setkání fyzické.

Covid tady spolu s námi zůstane. Proto je nutné podporovat běžný životní rytmus, posilovat motivaci lidí k naplňování smyslu života. Velmi důležité je překonávání obav a strachu. Naléhavou potřebou je humanizovat dlouhodobý zákaz návštěv a v dohledné době vytvořit epidemiologicky bezpečné setkávací prostory. Hodnocení zdraví, jím podmíněné kvality života i přiměřenosti různých opatření vyžadují spektrum kritérií, nikoliv dílčí aspekt. Vlivný koncept zdraví požaduje, aby život zůstával srozumitelný, ovlivnitelný, smysluplný. Právě to však často ochranná opatření klientům a klientkám odnímají.

Zůstávají nedořešené otázky lidskoprávní: je poskytovatel oprávněn rozhodnout o úplném zákazu návštěv v zařízení? Za jakých podmínek a na jakém právním základě by k tomu měl být případně oprávněn? Může vedení domova zakázat návštěvy a opouštění zařízení? A na jak dlouhou dobu – na týdny, měsíce, léta? Co lze strpět po několik týdnů akutní krize, je nepřijatelné pro opakovanou řadu měsíců dlouhodobého stavu. Nepřipusťme nehumánní nové zvyklosti a normy!

Podzimní vlna pandemie zasáhla s mimořádnou silou pobytové služby pro křehké seniory a staví nás proto před náročná rozhodnutí. I když se zdá, že její nepříznivý vývoj se podařilo zastavit, jsou to stále domovy pro seniory a další služby, kde řešíme situace s fatálními důsledky. Bohužel poučení z jarní vlny nejsou respektována a opět dochází k plošnému dlouhodobému zákazu návštěv v domovech.

Upozornili jsme na nabídku konkrétní nadace podpořit vznik bezpečných setkávacích prostor. Existují „kafkovské“ předpisy, podle kterých nemůže návštěva ani za vstupní dveře a klientka či klient na zahradu domova. Zdá se, že nejen ministerstva, ale ani mnozí ředitelé a ředitelky pobytových služeb neslyší na argumenty o ohrožující psychické izolaci. Ale rádi bychom se mýlili.

Proto vyzýváme ředitele a ředitelky, aby projevili svůj zájem situaci řešit ve prospěch celkového, nejen „epidemiologického“ zdraví svých klientek a klientů.

Mgr. Jan Lorman, ředitel Gerontologického institutu

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., předseda správní rady ŽIVOTa 90

ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D., výkonný ředitel ŽIVOTa 90

___________________

ŽIVOT 90 – Podporujeme seniory a seniorky v nezávislém životě, v samostatném rozhodování a účasti na společenském životě podle své vůle a preferencí. www.zivot90.cz.

Gerontologický institut – Vytváří prostor ke zkoumání širších souvislostí stárnutí a stáří, k řešení těchto témat na odborné úrovni a zároveň ke vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Důraz klade na odbornou erudici v oblasti gerontologie a na spolupráci se zahraničními odborníky a organizacemi.

 

Zdroj: Život 90