VÚPSV: Zpráva o rodině 2020

Zpráva o rodině 2020 volně navazuje na Zprávu o rodině 2017, aktualizuje ji a rozšiřuje o specifické téma „(ne)stabilita rodiny“. Výzkumná zpráva vychází z analýz administrativních a statistických datových zdrojů a je doplněna o výsledky sociologických výběrových šetření. Klíčové závěry těchto analýz se týkají následujících oblastí: demografická východiska;  nastavení strukturálních (finančních) podmínek rodin; slaďování pracovního a osobního života; bydlení; stabilita rodiny a její institucionální podpora.

 

Zdroj: VÚPSV, v. v. i.