Červené světlo připomnělo osudy lidí pronásledovaných pro svou víru

U příležitosti tzv. „Červené středy“ – mezinárodního dne lidí pronásledovaných pro svou víru se kostely a další budovy rozsvítily červeným světlem. Na návrh místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška mezi nimi byla také budova Poslanecké sněmovny. Smyslem akce je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.

V Praze proběhla online mezinárodní konference o pronásledování pro víru ve světě, kterou bylo možné sledovat od 13 hodin online, stejně jako následující křesťansko-židovskou modlitbu (od 18:00 hodin). Od 18:30 prošel (za dodržení platných hygienických předpisů) od Karolina ke Staronové synagoze průvod s červenými svíčkami. Trasa průvodu zde.

K iniciativě, která odkazuje na utrpení těch, kteří žijí v náboženské nesvobodě a útlaku po celém světě, se připojila i Praha, která pro připomínku pronásledovaných osob rozsvítila červeně Petřínskou rozhlednu od středy od 16:29 hodin do čtvrtečních 7:22 hodin.

„Zvykli jsme si náboženské stavby vnímat jako samozřejmou součást míst, kde žijeme, a mnohdy jsou pro nás už jen krásnou architekturou. Tyto stavby jsou ale nedílnou součástí různých náboženství a mnoho věřících za své náboženské přesvědčení zaplatilo životem, nebo jsou pro svou víru pronásledováni. Dnes se tyto chrámy a další důležité stavby ve městě halí do červené barvy na památku všech těchto lidí,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Hana Třeštíková.

„Svoboda vyznání je základní lidské právo, přesto šest z deseti věřících nehledě na náboženství zažívá nějakou formu útlaku, nebo je pro svou víru pronásledováno. Obzvlášť dnes myslíme na všechny tyto věřící po celém světě a rozsvícením Petřínské rozhledny v červené barvě jim vyjadřujeme podporu,“ dodal předseda zastupitelského klubu Praha sobě Jan Čižinský.

„Věřím tomu, že se Česká republika i ostatní evropské země musejí za tyto nevinně pronásledované lidi nahlas postavit. K modernímu světu 21. století prostě nesmí patřit to, že budou vězněni, mučeni nebo vražděni lidé jen proto, že chtějí svobodně a mírumilovně mít nějakou víru. A osobně jsem přesvědčen, že nelze mlčet k násilí, které se děje zejména vůči křesťanům v mnoha zemí v Asii nebo v Africe. Jsem věřící člověk, a proto je uskutečnění celé této akce pro mě osobně důležité,“ vysvětluje místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

„Ve 20. století byla Česká republika několikrát svědkem pronásledování lidí kvůli jejich víře. A netýkalo se to jen tisíců duchovních nebo řeholníků. Postihlo to obrovské množství obyčejných věřících a jejich rodin. Nejdříve nacisty a později komunisty. Nenávist vůči každému, kdo nesdílel jejich vlastní ideologii, vedla k pronásledování těchto nevinných lidí”, dodává.

Podle Jana Bartoška bychom měli být kvůli této těžké zkušenosti velkorysí a vnímaví vůči násilí a perzekuci lidí, které se nyní děje v ostatních zemích.

Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se koná i na dalších místech ve světě – mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách.

Jak se lze zapojit?

Zapojit se může každý a to i navzdory nepříznivé epidemiologické situaci – ve společenství nebo doma.

  • uspořádat společnou liturgii nebo se soukromě pomodlit za pronásledované
  • nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu, ad.
  • zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo doma
  • zorganizovat setkání na symbolickém místě ve vaší obci
  • přečíst (si) texty informující o tématu pronásledování a náboženské svobody
  • sdílet informace o Červené středě na sociálních sítích s hastagy #CervenaStreda #RedWednesday

Konkrétní tipy a inspirace najdete v aktuální informační brožuře ke stažení.

Materiály ke stažení (podklady k zamyšlení, plakátky k úpravě, ilustrační fotky, …)

Místa zapojená do Červené středy (a to třeba i u Vás doma), o kterých nám napíšete, budou zobrazována na interaktivní mapě.

Zdroj: KDU-ČSL, cirkev.cz