Rodiče žijí déle než lidé bez dětí

Bezdětní muži a ženy mají celkově vyšší úmrtnost než dospělí lidé s dětmi, ukazují poslední studie. Matky a otcové se dvěma biologickými dětmi mají nejnižší riziko úmrtí. Toto riziko ale roste u rodičů se třemi nebo více biologickými dětmi. Jaké jsou vysvětlení vztahu mezi počtem dětí a úmrtností? Tomuto tématu se v nové studii věnovali výzkumníci Kieron Barclay a Martin Kolk, kteří se snažili odhalit fyziologické a sociální příčiny vztahu počtu dětí a úmrtnosti.

Barclay a Kolk srovnávali úmrtnost adoptivních rodičů s úmrtností biologických rodičů. Využili údaje z populačního registru Švédska a zkoumali úmrtnost u mužů a žen narozených v letech 1915 až 1960. Všichni jednotlivci narození v těchto letech dosáhli tzv. končené plodnosti, což znamená, že jedinci v analýze jsou ve věku nad 45 let.

Autoři dospěli k závěru, že tzv. výběr (selekce) založený na socioekonomickém statusu nebo zdraví hraje při vysvětlení rozdílů v úmrtnosti bezdětných jedinců a rodičů velkou roli. V tomto případě se výběr týká skutečnosti, že bezdětní lidé se liší od celé populace – ne proto, že nemají děti, ale kvůli jiným charakteristikám, z nichž některé jsou známé a některé jsou neznámé. Někteří jednotlivci mohou například mít špatné zdraví a zároveň mají potíže s nalezením partnera. To může vysvětlit, proč bezdětné osoby mají vyšší úmrtnost.

Lidé, kteří mají mnoho biologických dětí, mají vyšší úmrtnost než ti, kteří mají jen dvě děti, což může být také kvůli výběru – mohou pocházet ze skupin, které mají obecně méně zdravé chování a návyky.

Výsledky studie ukazují, že adoptivní rodiče mají nižší riziko úmrtí než rodiče s biologickými dětmi. U rodičů, kteří adoptují děti nadnárodně, výzkumníci zjistili, že čím více dětí mají, tím nižší je jejich riziko úmrtnosti.

Bylo rovněž zjištěno, že úmrtí způsobené nehodami a jinými vnějšími faktory jsou vyšší u osob bez dětí než u rodičů. Vyšší úmrtnost bezdětných osob by proto mohla být spojena se škodlivým chováním souvisejícím se zdravím a bezdětností.

Výzkumníci dále zjistili, že bezdětné ženy mají nejvyšší riziko rakoviny prsu, což je v souladu s předchozím výzkumem. Vyšší počet dětí dokonce toto riziko snižuje. U biologických matek mohou tedy být součástí odpovědi biomedicínské aspekty.

 

Zdroj: Population Europe