MPSV: Žít doma je přirozené

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo informační kampaň o právech osob se zdravotním postižením. Cílem kampaně je prohloubit vnímání široké veřejnosti o tom, že lidé s postižením mají stejná práva na samostatný život jako všichni ostatní. Stále se totiž u veřejnosti setkáváme s vyčleňováním osob s postižením z běžného života. Hlavním heslem kampaně je slogan „Žít doma je přirozené”.

Kampaň je cílena na širokou veřejnost a slouží především k seznámení s životem v ústavní péči, která nemá být první volbou při řešení životní situace člověka s postižením. Poukazuje především na to, že i lidé s nejrůznějším typem a mírou postižení mají právo žít v běžném prostředí, ať už díky sociálním službám nebo díky neformálním pečovatelům.

Přispívá také ke zviditelnění současného trendu v poskytování sociálních služeb, kterým je důraz na individuální podporu těchto lidí v běžné komunitě a naopak odklon od komplexní péče v institucích. Zmíněný trend vychází mimo jiné z důsledné snahy o zajištění lidských práv a práv osob s postižením. V rámci kampaně jsou uveřejněny propagační materiály, které byly vytvořeny za pomoci protagonistů projektu.

Protagonisty kampaně jsou lidé s různým typem postižení. Například se jedná o partnery mentálně hendikepované, kteří společně užívají nájemní byt. Jejich život se o mnoho neliší od života ostatních. Oba docházejí do zaměstnání a těší se domů, samostatně si nakoupí, poklidí domácnost a zbude jim čas na procházku nebo návštěvu přátel. A když si neví s něčím rady, obrátí se na asistentku chráněného bydlení, jehož služby využívají.

Kampaň realizuje projekt MPSV Život jako každý jiný, který je financován z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Zdroj: MPSV