Publikace: Stárnoucí pracovní síla v zemích Baltského moře

Diskusní dokument “Stárnoucí pracovní síla, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj” (Ageing Workforce, Social Cohesion and Sustainable Development) vychází z analýzy dosavadních výzkumů a diskusí mezi odborníky z výzkumných, politických a společenských organizací z jedenácti států kolem Baltského moře (Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Island, Lotyšsko, Litva, Norsko, Polsko, Rusko a Švédsko). Výsledky například naznačují, že regionální a vnitrostátní politiky zaměřené na vytváření “udržitelného stárnutí společnosti” by měly lépe podporovat malé a střední podniky při adaptaci na novou strukturu a charakteristiky pracovní síly. Podobně je zapotřebí větší podpory zaměstnanosti všech věkových skupin v méně rozvinutých regionech a mimo metropolitní regiony. Je také klíčové zaměřit se na nejzranitelnější skupiny v rámci stárnoucí pracovní síly. Z metodologického hlediska odborníci zdůrazňují, že je důležité, aby se v oblasti celoživotního učení zohlednil “celoživotní pohled a přístup” (“life course perspective”): podpora pozitivních postojů k učení ve všech věkových kategoriích by měla začít již brzy v životě. Studie také ukazuje význam další podpory iniciativ proti diskriminaci na základě věku na trhu práce. Pokud jde o pobídky k prodloužení pracovního života (nebo snížení pobídek k předčasnému odchodu do důchodu), odborníci upozorňují, že nelze přehlížet společenský vývoj vedoucí k nedobrovolné účasti na trhu práce po odchodu do důchodu, jako jsou nízké důchody, zvyšující se náklady na bydlení nebo riziko chudoby.

 

Zdroj: Population Europe