Žít doma: Institut sociální práce podporuje výzvu k deinstitucionalizaci

Institut sociální práce, z.s., se přihlásil k výzvě Jednoty pro deinstitucionalizaci. Považujeme za důležité podpořit tuto iniciativu i diskuzi o směřování zajištění podpory lidem zejména skrze terénní a ambulantní formu sociálních služeb, a to nejen pro osoby se zdravotním postižením, ale i například seniory.

Současně jsme upozornili, že jedním z pozitivních kroků může být slučování některých druhů sociálních služeb, a to včetně pečovatelské služby a služby osobní asistence. Pečovatelská služba prochází již v osmi krajích transformací, stává se účinnou podporou možnosti co nejdelšího setrvání potřebných v jejich přirozeném prostředí, tedy doma. V tomto směru Institut podpořil již více jak 100 pečovatelských služeb v zemi.

Pečovatelské služby však při svých transformačních aktivitách naráží na nedostatečné legislativní zakotvení, které nereflektuje současný měnící se vývoj, jak ve společnosti (řada tradičních úkonů pečovatelské služby je již dnes standardně nabízena běžně dostupnými službami v komunitě), tak při rozvoji samotných pečovatelských služeb.

Zakotvení pečovatelské služby pomocí úkonů v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění i vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, neodpovídá potřebám podpory lidí v domácím prostředí a je v současné době překážkou rozvoje těchto služeb.

Transformované pečovatelské služby se velmi blíží svým pojetím kvalitně nastaveným službám osobní asistence, tudíž považujme za vhodné tyto dvě služby v zákoně sloučit a podpořit tak dostupnost těchto služeb pro širokou cílovou skupinu.

Petici k otevřenému dopisu ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové ve věci deinstitucionalizace, ze dne 6. 5. 2020, najdete tady.

 

Zdroj: Žít doma