Kubek (ČLK): Pacientů s COVID-19 je v nemocnicích více než ukazují statistiky ÚZIS ČR

Podle prezidenta České lékařské komory (ČLK) MUDr. Milana Kubka v nemocnicích leží kvůli covidu mnohem více pacientů, než kolik uvádí statistiky ÚZIS ČR. “Skutečný počet hospitalizovaných v únoru tohoto roku je vyšší než v listopadu 2020, což je v rozporu s oficiálními statistikami počtu pacientů hospitalizovaných s covidem”, uvedl Kubek v prohlášení na stránkách ČLK.

Důvodem je podle Kubka to, že pacienti s COVID-19 jsou po určité době jako neinfekční ze statistiky vyřazováni bez ohledu na to, zda nadále potřebují nemocniční péči, a to často intenzivní péči s různým stupněm podpory základních životních funkcí.

To, že by v nemocnicích bylo nyní více pacientů kvůli jiným diagnózám, je podle Kubka s ohledem na zákaz poskytování neakutní péče možné, ale nepravděpodobné. Počet těchto pacientů podle Kubka nebude příliš významný

“Situace v nemocnicích, které tak jako celé zdravotnictví již pátý měsíc fungují v nouzovém režimu, zůstává mimořádně vážná a mají-li občané chápat důležitost protiepidemických opatření, pak musí dostávat pravdivé informace. Zlehčování vážnosti epidemie a lakování současné situace na růžovo nám nepomůže”, říká Kubek.

Pacienti s COVID-19 zůstávají v nemocnicích, ze statistik ale vypadávají

Oficiální statistiky ÚZIS ČR (viz níže) ukazují v únoru 2021 nižší počet pacientů hospitalizovaných s covidem než v listopadu 2020. Navzdory navýšeným kapacitám UPV (umělá plicní ventilace) a ECMO (mimotělní membránová oxygenace), je procento jejich volné kapacity nižší než bylo v listopadu. Procento volných lůžek na JIP i lůžek s kyslíkem je v únoru rovněž nižší, než bylo v listopadu. Skutečný počet hospitalizovaných v únoru je vyšší než v listopadu, což je v rozporu s oficiálními statistikami počtu pacientů hospitalizovaných s covidem.

Kubek na jednání Rady pro řízení epidemie onemocnění covid-19 dne 2. února podle svých slov požádal ministra zdravotnictví o doplnění těchto údajů do statistik, které jsou prezentovány veřejnosti.

Pacienti hospitalizovaní s covidem

Stav ke dni Hospitalizovaní s covidem Z toho ve vážném stavu
06.11.2020 8 283 1 206
05.02.2021 5 848 1 029

Volné přístrojové kapacity

Umělá plicní ventilace ECMO*
Stav ke dni Celková kapacita Volná kapacita Celková kapacita Volná kapacita
06.11.2020 2 097 840 40,10% 77 56 72,7%
05.02.2021 2 292 832 36,30% 83 43 51,0%

* Extracorporeal membrane oxygenation (Mimotělní membránová oxygenace)

Volné lůžkové kapacity – JIP lůžka

Stav ke dni Celková kapacita Volná kapacita
Covidová Necovidová Celkem
06.11.2020 4 013 298 696 994 24,8%
05.02.2021 3 948 220 488 708 17,9%

Volné lůžkové kapacity – Standardní lůžka s O2

Stav ke dni Celková kapacita Volná kapacita
Covidová Necovidová Celkem
06.11.2020 22 287 1 739 5 554 7 293 32,7%
05.02.2021 21 452 1 286 4 642 5 928 27,6%