Prezident ČLK: Politici selhali, důvěřujte zdravotníkům!

Politici, jejichž úkolem je hledat společně cestu, jak vyvést naši zemi z krize, selhali a hodili dnes zdravotnictví přes palubu.

Neschopná vláda ruku v ruce se sobeckou opozicí nám podrazily nohy. Zdravotníci již pět měsíců bojují a snaží se mírnit následky nezvládnuté epidemie. Podařilo se nám zachránit desítky tisíc lidských životů, a své pacienty nikdy neopustíme. V boji s epidemií již položilo život 52 zdravotníků, z toho 23 lékařů. Je trapné, že za této situace se musíme již tři měsíce doprošovat toho, aby vláda alespoň symbolickou finanční částkou zdravotníky ocenila. Zdravotníci jsou politikům lhostejní a dnes se ukázalo, že lhostejní jsou jim i občané.

Jako prezident České lékařské komory vyzývám všechny spoluobčany, aby se chovali zodpovědněji než politici, kteří dnes selhali. Buďte na sebe opatrní a k sobě navzájem ohleduplní. Virus je mezi námi a je stále připravený zabíjet. Chovejte se podle toho! Dodržujte veškerá dosud platná protiepidemická opatření i nadále. Jde nám všem o život. Bylo by škoda umřít, když už je očkování proti coronaviru na dosah.

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

 

Česká lékařská komora

Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace lékařů. Byla zřízena zákonem č. 220/1991 Sb. České národní rady a je obdobou samosprávy místní (např. městské či krajské). Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem ČLK.

Česká lékařská komora

  • dbá, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor,
  • zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání podle zvláštních předpisů,
  • posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů a chrání jejich profesní čest,
  • vede seznam členů a zveřejňuje o svých členech zákonem stanovené  informace.

 

Zdroj: Česká lékařská komora