Investování do sociálních služeb potřebuje v ČR systematickou podporu

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR se společně s CEVRO Institutem a Českou spořitelnou již třetím rokem podílí na realizaci evropského projektu, jehož cílem je podpořit investování do sociálních služeb – a to zvláště ze soukromých zdrojů. Výstupem projektu s názvem Alliance for Inclusive Investment in Social Care & Support bude vzdělávací program, který společně s online kurzem přispěje k posílení vzájemného porozumění, důvěry a schopnosti spolupracovat při zajišťování udržitelnějšího financování sociálních služeb.

Z pohledu vývoje počtu pracovních míst je totiž právě sektor sociálních služeb tím nejrychleji rostoucím v celé Evropě. Zaměstnává více než 11 milionů zaměstnanců a umožňuje ženám větší participaci na trhu práce. Udržitelné financování tohoto sektoru je důležité zajistit i s ohledem na nepříznivý trend stárnutí populace, a tedy nutnost udržovat stávající kapacity a budovat nové.

Významnou aktivitou, na které české partnerské organizace v rámci evropského projektu spolupracovaly a která byla v uplynulých týdnech dokončena, je tzv. pilotní ověřování. Prakticky to znamenalo vytvořit českou verzi přednáškového cyklu založeného na vzdělávacích modulech vyvinutých v rámci mezinárodního partnerství (12 organizací z Belgie, Španělska, Nizozemí a České republiky) a nabídnout ji posluchačům.

Samotné přednášky byly původně naplánovány jako tři dvoudenní bloky pořádané v měsících říjen až listopad 2020. Z důvodu pandemie covidu-19 se však v prezenční formě podařilo realizovat pouze jeden dvoudenní blok, a to ve dnech 1. a 2. října 2020. Zbývající dva proběhly online v termínech 18. a 19. února a 11. a 12. března 2021. Přednášející si připravili celkem 14 témat, mezi nimi například:

  • sektor sociálních služeb v ČR a jeho specifika;
  • novela zákona o sociálních službách;
  • soukromé investice v sociálních službách;
  • význam partnerství při investování do sociálních služeb;
  • význam lidských práv v oblasti investování – právní a legislativní pohled;
  • investiční cyklus;
  • hodnocení a zmírňování investičních a provozních rizik a finanční plánování.

Do kurzu se přihlásili převážně ředitelé, ekonomové a manažeři kvality z řad poskytovatelů sociálních služeb, ale také několik účastníků z řad dobrovolnických a poradenských institucí působících v sektoru sociálních služeb. Od posluchačů byly průběžně shromažďovány podněty a doporučení pro organizátory a na závěr proběhlo společné hodnocení celého programu za účasti zástupců všech českých projektových partnerů.

„Vnímáme oblast financování sociálních služeb jako problematickou část ekonomiky v České republice a vidíme v tom ohromný potenciál do budoucna. Například v Rakousku je celý tento systém stabilizovanější a bankovní sektor tam společně s vlastníky nemovitostí a provozovateli zařízení sociálních služeb funguje v lepší rovnováze. Pevně věříme, že i v České republice se podaří v dohledné době zlepšit provozní model sociálních služeb, a Česká spořitelna by ráda u těchto změn byla, aby tak mohla lépe nastavit finanční produkty pro Vás, pro naše klienty,“ uvedl Jan Šnajdr, ředitel oddělení Infrastrukturního poradenství České spořitelny.

„Společně jsme si v průběhu všech přednášek popsali to, co je potřebné vnímat ve vztahu k investování soukromých zdrojů do sociálních služeb v České republice. Určitě se shodneme na tom, že to není jen o vyškolení investorů a příjemců investic, ale i o tom, že je třeba pro investování i poskytování sociálních služeb nastavit vhodné podmínky a pravidla. Díky tomuto projektu máme šanci přinést si některé osvědčené postupy z Evropy. Ten, kdo bude jednou vkládat své prostředky do sociálních služeb, musí totiž vědět, že s ním bude v rámci systému zacházeno jako s rovnocenným hráčem, že bude mít možnost legálního (přiměřeného a samozřejmě regulovaného) zisku a že bude zajištěna návratnost jeho investice. CEVRO Institut má zájem dále spolupracovat s ostatními českými partnery, a to zvláště na záměru vybudování poradenského a konzultačního centra, které by potenciálním investorům přineslo dostatek relevantních informací, aby jejich investice v konečném důsledku dobře sloužila samotným uživatelům,“ doplnil Milan Cabrnoch, ředitel Centra zdravotně-sociálních studií CEVRO Institutu.

Nutnost podpory a reformace systému financování zaznívá také z analýzy, kterou 15. února 2021 vydala poradenská společnost Ernst & Young, s. r. o. V této analýze konstatuje, že „netransparentnost systému, složitost financování a nerovné podmínky a konkurenční prostředí na trhu pro soukromé a veřejné poskytovatele způsobuje nízkou motivaci soukromých společností ke vstupu do systému sociálních služeb. Investice do vybudování kapacity sociální služby jsou poměrně vysoké a jejich návratnost dlouhá, navíc neexistuje dostatečně robustní investiční program, který by bylo možné využít.“

„Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s CEVRO Institutem a Českou spořitelnou plánuje i nadále nabízet vzdělávání zaměřené na investice do sektoru sociálních služeb, a společně budeme usilovat o to, aby investoři měli pro svá rozhodování k dispozici všechny potřebné informace. Druhým naším společným úkolem bude propojování soukromého a veřejného sektoru. Již nyní totiž víme o několika příkladech dobré praxe, kdy toto spojení při poskytování sociálních služeb v České republice funguje. V západní Evropě jich je nicméně ještě více a měli bychom v tomto být jakýmsi majákem, který ukazuje na to, jak úspěšně lze dělat projekty zaměřené na propojování veřejného sektoru a soukromých poskytovatelů a investorů,“ zakončil Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

 

Tisková zpráva