Od pátku 23. dubna se otevře registrace k očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku 60 až 65 let

Od pátku 23. dubna se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) otevře registrace k očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku 60 až 65 let. Informace o postupu registrace naleznete níže. Prvním krokem k registraci je ověření telefonních čísla na adrese registrace.mzcr.cz (viz návod k registraci a rezervaci).

Aktuální informace k očkování jsou průběžně zveřejňovány na pacientskeorganizace.mzcr.cz

Přes centrální rezervační systém (CRS) se objednávají:

Přes centrální rezervační systém se neobjednávají:

 • imobilní osoby, které se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit na očkovací místo (musí kontaktovat praktického lékaře – viz informace o očkování praktickým lékařem).

Jak postupovat při registraci přes rezervační systém:

Registrace prostřednictvím Centrálního rezervačního systému (zkratka “CRS”) probíhá na stránkách crs.mzcr.cz (crs.uzis.cz).

Prvním krokem je ověření telefonních čísla na adrese registrace.mzcr.cz (viz návod k registraci a rezervaci).

 • FÁZE 1 – Provedení registrace: Vyjádření zájmu osoby o očkování
 • FÁZE 2 – Vyčkání na zvací SMS: Vyzvání zájemce o očkování ke zvolení termínu očkování
 • FÁZE 3 – Provedení rezervace: Zvolení konkrétního termínu očkování
 • FÁZE 4 – Provedení očkování: Postup očkování a dokumentace

Nevíte-li si rady, poproste o pomoc s objednáním někoho ze svých blízkých, svého praktického lékaře, obecní úřad, neziskovou organizaci pomáhající seniorům, po předchozí domluvě lékárnu či zavolejte na linku 1221 (každý den od 8 do 19 hodin).

Viz návod k registraci a rezervaci. Více o očkování na očkovacím místě (rezervaci v centrálním rezervačním systému)

Rozcestník:

Na registračním webu crs.mzcr.cz se lze také objednat na testy (antigenní, PCR) k průkazu onemocnění covid-19.  Naleznete zde také základní informace o onemocnění covid-19 a současné epidemické situaci. .

Informace v českém znakovém jazyce naleznete na YouTube kanále Ministerstva zdravotnictví. Více informací zde.

Koho očkují praktičtí lékaři

 • imobilní osoby starší 70 let, které se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do očkovacího místa/ordinace praktického lékaře – v rámci návštěvní služby
 • pacienty, u nichž vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu covid-19 je obdobné riziku u osob starších 70 let – pacienty s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19* (viz níže). Více o očkování osob s chronickým onemocněním.
 • osoby starší 70 let (Mohou i na očkovacím místě přes centrální rezervační systém.)
 • osoby starší 65 let – od 14. dubna 2021

Praktičtí lékaři se do očkování zapojují postupně v závislosti na dostupnosti očkovacích látek. Tato možnost je pro pacienty, kteří nejsou očkováni jinde a zatím nejsou registrovaní přes centrální rezervační systém na očkovací místo.

Leták: Očkování chronicky nemocných pacientů

Informační letáky:

*Koho očkují praktičtí lékaři: Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

 1. Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista hematolog.
 2. Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
 3. Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
 4. Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
 5. Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.
 6. Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
 7. Vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky.
 8. Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

Osoby s chronickým onemocněním očkovaní v očkovacích centrech

Přihlásit se lze registrací k očkování na očkovacím místě přes centrální rezervační systém (více informací). Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází, na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou.

Osoby s chronickým onemocněním ve věku16 až 18 let se rezervují k očkování pouze očkovací látkou Comirnaty, která je jediná vhodná pro tuto věkovou kategorii.

Aktualizováno 14. dubna 2021.