SZÚ: Počet případů reinfekcí covid-19 v ČR vzrostl. Očkovat by se měli i ti, kteří nemoc již prodělali

Státní zdravotnický ústav na základě průběžné analýzy aktuálně v ČR eviduje celkem 1.400 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19. Současný nárůst reinfekcí souvisí s velkým počtem případů v podzimní vlně onemocnění.

Kromě toho bylo identifikováno ještě 1.456 případů možných reinfekcí covid-19, u nichž však minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově. Medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 124 dní.

Z důvodu nejasností ohledně vytvoření, trvávání a protektivity imunitní odpovědi stále platí doporučení očkovat proti covid-19 i osoby, které tuto infekci v minulosti již prokazatelně prodělaly.

V období od 1. března 2020 do 28. února 2021 bylo do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) nahlášeno celkem více než 1 milion 225 tisíc případů covid-19. Z tohoto počtu bylo zatím identifikováno1.400 potvrzených opakovaných symptomatických onemocnění covid-19, z toho 744 u žen a 656 u mužů.

„Věkové rozpětí u osob, které prodělaly reinfekci onemocnění covid-19 je 1 až 100 let, medián 42 let. Interval mezi první a druhou epizodou onemocnění byl v rozmezí 68 až 359 dní,“ upřesnil RNDr. Marek Malý, CSc., vedoucí Oddělení biostatistiky.

U dalších 81 případů validace nadále probíhá. Kromě tohoto počtu bylo identifikováno ještě 1.456 případů možných reinfekcí covid-19, u nichž však minimálně jedna z epizod onemocnění proběhla bezpříznakově.

Vzhledem k evidovaným případům reinfekcí u řady osob společně s nejasnostmi ohledně vytvoření, přetrvávání a protektivity imunitní odpovědi, stále platí doporučení očkovat proti covid-19 i osoby, které v minulosti tuto infekci již prokazatelně prodělaly, byť s určitým časovým odstupem.

Nová definice reinfekce po 60 místo 90 dnech souvisí s rozšířením variant viru

S ohledem na novou evropskou definici pro reinfekci, která se mírně liší od jednotlivých dříve používaných národních definic, je nyní i v Česku za reinfekci považováno opakované, potvrzené, symptomatické onemocnění covid-19, kde mezi první a druhou epizodou onemocnění uběhlo 60 nebo více dnů.

„Zkrácení intervalu z původně používaných 90 dnů na současných 60 dnů souvisí s rozšířením variant viru. K většině opakovaných onemocnění ovšem došlo v intervalu podstatně vyšším, medián intervalu mezi první a druhou epizodou onemocnění u hlášených případů byl 124 dní,“ říká MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí.