NADĚJE: Služby pro lidi bez domova nepatří na okraj. Zrušení centra U Bulhara by situaci pouze zhoršilo

MČ Praha 1 vydala prohlášení, v němž nesouhlasí se záměrem Magistrátu hl. m. Prahy prodloužit pronájem pozemku U Bulhara nevládní organizaci NADĚJE, která zde od roku 2007 provozuje denní centrum pro lidi bez domova. NADĚJE považuje tento přístup za krajně nešťastný, a to právě v době pandemie, která ukazuje, jak velmi je pomoc pro lidi v nouzi potřeba.

„Na pozemku Magistrátu hl. města Prahy, který neleží na území Prahy 1, ale na území Prahy 2, přímo pod mostem Severojižní magistrály, poskytujeme ve stavbě z obytných buněk pomoc lidem, kteří nemají střechu nad hlavou. Do Nízkoprahového denního centra U Bulhara přicházejí sami, za pomoci terénních pracovníků, nebo přicházejí z nemocnice se zprávou ,propuštěn do domácího léčení. Nabízíme jim sprchu, praní prádla, ošacení, sociální poradenství a zdravotní ošetření,’ uvedl Daniel Svoboda, ředitel pražské pobočky NADĚJE.

Zdejší ordinace lékařů jsou mimořádně důležité – jde o jediné ordinace praktického lékaře, stomatologa a gynekologa pro lidi bez domova v Praze. Loni jsme zde ošetřili více než jeden a půl tisíce lidí. Můžeme tak mj. chránit město před rizikem šíření infekčních a parazitárních onemocnění, kterých léčíme několik set ročně.

NADĚJE souhlasí s částí prohlášení Prahy 1, která vyzývá k systémovému řešení problematiky bezdomovectví v Praze. To ovšem neznamená zánik tohoto strategicky důležitého denního centra u hlavního nádraží, ale naopak vznik více denních center. V Praze jich pro lidi v nouzi není dostatek.

“Lidé bez domova nejsou u hlavního nádraží kvůli NADĚJI. Je to přesně naopak: NADĚJE je zde kvůli tomu, že lidé bez domova ve všech městech na světě se přirozeně koncentrují v blízkosti nádraží a centra. Tato místa jim skýtají nejlepší možnosti přežití. Vždy bude nutné, aby u hlavního nádraží středisko pomoci bylo. Pomoc lidem bez domova má smysl poskytovat tam, kde lidé bez domova jsou”, řekl Svoboda.

Zkušenosti ze zahraničí i od nás ukazují, že pokud se služby pro lidi bez domova přesunou do okrajových částí města, klienti za nimi nejdou, ale zůstávají ve středu města. Pokud se tedy centrum U Bulhara zruší, lidé, kterým sloužilo, nepůjdou jinam, ale budou zde dále, jenže v daleko horším stavu.

“Pro NADĚJI to U Bulhara nikdy nebyla jednoduchá situace, naopak. Každý rok čekáme, zda zůstane toto středisko pomoci zachováno. V takové nejistotě se opravdu těžko plánuje a rozvíjí smysluplná práce,” uvedl dále Svoboda.

Doufáme, že současná debata přispěje ke změně. Tím spíš, že se odehrává v době pandemie, která ukazuje, jak důležitá je a bude funkční pomoc pro lidi bez domova.

Tisková zpráva

Tisková zpráva MČ Praha 1

Praha 1 nesouhlasí s pokračováním provizorního centra pro bezdomovce v ulici U Bulhara

Městská část Praha 1 vyjádřila nesouhlas se záměrem Magistrátu hlavního města Prahy prodloužit pronájem pozemku U Bulhara spolku Naděje. Ten zde dlouhodobě provozuje centrum pro bezdomovce, které přitom provizorně vzniklo na základě dohody Prahy a Prahy 1 z roku 2007.

„Už před čtrnácti lety bylo jasně řečeno, že se jedná o dočasné řešení a že Magistrát hlavního města Prahy nejpozději do května 2010 realizuje dlouhodobé, komplexní a systémové řešení bezdomovectví a že ke stejnému datu odstraní dočasnou stavbu Střediska pomoci Naděje´. Máme březen 2021 a vedení hlavního města se místo toho, aby konečně přišlo s řešením, snaží bez konzultace s Prahou 1 současný neúnosný stav v tichosti prodloužit. S tím zásadně nesouhlasíme,“ prohlásil 1. místostarosta Prahy 1 Petr Burgr, který také nesouhlas se záměrem na dvouleté prodloužení pronájmu na magistrát zaslal.

V provizorní kontejnerové stavbě v ulici U Bulhara provozuje spolek Naděje sociální službu Nízkoprahové denní centrum, a to na základě Memoranda o spolupráci při řešení problematiky bezdomovectví, které bylo uzavřeno dne 31. ledna 2007 mezi Prahou 1 a Hlavním městem Prahou. V materiálu je deklarována vůle hlavního města Prahy realizovat „dlouhodobé, komplexní a systémové řešení bezdomovectví“, a to nejpozději do května 2010. Zároveň je zde deklarován závazek MHMP ke stejnému datu odstranit dočasnou stavbu Středisko pomoci Naděje.

„Bohužel ani jeden z výše uvedených bodů Memoranda nebyl ze strany MHMP doposud splněn. Žádné komplexní řešení, které by vedlo ke snížení počtu osob bez domova, využívajících toto provizorní zařízení, přijato nebylo. V důsledku toho představují bezprostředně přilehlé lokality, zejména ulice U Bulhara, Bolzanova a prostor Vrchlického sadů, hygienické a bezpečnostní riziko, se kterým se Praha 1 a její obyvatelé dlouhodobě potýkají,“ vytkl vedení hlavního města Petr Burgr.