Nemocnice hlásí nedostatek krve. Darujte dvakrát za rok a VZP vám přispěje 2.500 Kč na masáže, plavání nebo dentální hygienu

Nemocnice dlouhodobě hlásí nedostatek krve. Covidová epidemie tento stav ještě zhoršila. V Česku je zhruba 270 tisíc pravidelných dárců, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších odborníků by jich mělo být ještě o 100 až 150 tisíc více. Scházejí zejména mladí dárci ve věku 18–35 let a krevní skupiny A a 0. Darovat krev je to nejsnazší, co může člověk pro člověka udělat. A ten pocit, že někomu pomůžete, je k nezaplacení.

Příspěvek za dva odběry ročně až 2.500 Kč

VZP dárce podporuje pravidelně. Pro klienty, kteří bezplatně darují krev, plazmu, krevní destičky a kostní dřeň, má i letos připraven příspěvek v celkové výši až 2 500 Kč na rok.

Klienti mohou příspěvek čerpat na rehabilitační či rekondiční aktivity lázeňského typu, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. sauna, masáže, plavání apod.) v maximální částce do 1 500 Kč po potvrzení alespoň jednoho odběru za kalendářní rok.

Při doložení alespoň dvou odběrů za kalendářní rok mohou dalších 1 000 Kč z celkové hodnoty příspěvku dočerpat na dentální hygienu či balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně, v ordinaci zubního lékaře nebo zubní hygienistky.

VZP nezapomíná ani na neaktivní dárce, držitele ocenění za minimálně 10 bezplatných odběrů krve. Ti mohou zažádat o příspěvek až 500 Kč za rok na rekondiční či rehabilitační aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Nad rámec příspěvků poskytovaných z fondu prevence může dárce krve získat od společnosti Pojišťovna VZP, a. s., za stanovených podmínek ještě 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma, nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí.

Kdo může darovat krev

Dárcem krve se může stát člověk ve věku od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní, promiskuitní, alkoholik a neužíval nitrožilně drogy.

Krátkodobě (na určitý čas) jsou vyloučeni ti dárci, kteří se např. nechali tetovat, měli přisáté klíště, nebo po dobrání antibiotik, po prodělání infekce, nemoci, po operaci apod.

Více podrobností o darování krve se můžete dočíst např. na oficiálních webových stránkách Českého červeného kříže či jednotlivých transfuzních pracovišť. Další informace včetně seznamu pracovišť transfuzní služby, kde lze darovat krev, jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Počet nových dárců v posledních letech klesá

Krev má v medicíně nenahraditelnou a stále rostoucí roli. Zachraňuje zdraví a životy těžce nemocných lidí. Dle Červeného kříže je ale v posledních letech zaznamenáván pokles počtu nově zaevidovaných jejích dárců.

Vloni si pro příspěvek VZP došlo 43 372 klientů, o 352 méně než v roce předchozím. V roce 2020 využilo nejvíce klientů příspěvky pro dárce krve na Vysočině a Zlínském kraji. Nejméně pak na Karlovarsku a Liberecku.

Počet příspěvků a vyplacená suma (v Kč) pro dárce krve za poslední 3 roky

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Počet příspěvků Vyplaceno v Kč Počet příspěvků Vyplaceno v Kč Počet příspěvků Vyplaceno v Kč
24 518 22 666 975 43 724 42 668 972 43 372 61 929 648

Počet příspěvků a celkově vyplacená částka dárcům v Kč v jednotlivých krajích

Kraj Počet příspěvků Vyplaceno
Hlavní město Praha 3 118 4 415 759
Středočeský 3 353 4 734 020
Jihočeský 2 657 3 785 573
Plzeňský 2 008 2 803 863
Karlovarský 1 206 1 708 919
Ústecký 3 890 5 438 955
Liberecký 1 591 2 252 212
Královéhradecký 3 311 4 683 461
Pardubický 3 190 4 581 058
Vysočina 5 506 7 927 739
Jihomoravský 4 054 5 780 599
Olomoucký 2 299 3 296 482
Moravskoslezský 2 507 3 590 628
Zlínský 4 704 6 930 380
Celkem 43 372 61 929 648

VZP údaje zveřejnila při příležitosti Světového dne dárců krve, který připadá na pondělí 14. června.