Zářijové dvojčíslo Sociálních služeb se věnuje problémům sendvičové generace

Pečujete o děti, o své staré rodiče a zároveň ještě k tomu musíte stíhat chodit do práce? Pak patříte do tzv. sendvičové generace, o které se začalo hovořit již v 80. letech 20. století díky gerontoložce Elaine Brody. Odborná pracovnice z Centra pro rodinu a sociální péči Lenka Špaková se ve svém článku věnuje problémům, jakým musí pečovatelé/pečovatelky ze sendvičové generace čelit. Dle ní je to právě rodina, od které se totiž očekává, že především ona bude zodpovědná za péči o seniory, avšak mnohdy se zapomíná, že dnešní rodiny nejsou často schopny tuto roli bez problémů zvládnout. Co může lidem ze sendvičové generace ulehčit jejich situaci, se dočtete v jejím článku Sendvičová generace: starají se o děti, o staré rodiče, chodí do práce a mají toho zkrátka moc.

V zářijovém dvojčísle si můžete přečíst také několik zajímavých rozhovorů, např. s herečkou Lilian Malkina, která pro Institut vzdělávání APSS ČR natáčela instruktážní videa k novému kurzu virtuální reality. V rozhovoru se rozpovídala také o svém dětství a o své lásce k cestování nejen v zahraničí, ale také po České republice. S doktorem Ladislavem Kabelkou jsme hovořili o paliativní péči a jeho knize Nemocné rozhovory, která přináší řadu emotivních příběhů ze života o tom, jak se nejen pacient, ale celá jeho rodina musí vypořádat s novým během událostí v jejich životě.

Dále si v časopise připomínáme 30. výročí vzniku Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a co všechno během svého „života“ zažila, u zrodu čeho stála a jak se ze zájmového sdružení transformovala na plně profesionální organizaci poskytující podporu poskytovatelům sociálních služeb v České republice. Plně se její úloha coby poradce projevila v loňském roce během koronavirové pandemie, kdy poskytovala metodické vedení členským organizacím, zřídila COVID linky, distribuovala ochranné a dezinfekční pomůcky a mnoho dalšího.

Dalším tématem, kterému se v časopisu věnujeme, je budoucnost sociálních služeb a problémy, se kterými se musí potýkat. Zeptali jsme se zástupkyň politických stran například na to, co považují za nejpalčivější problém sociálních služeb, jaké jsou hlavní příčiny toho, že v České republice nebyl dosud nastaven fungující systém dlouhodobé péče, ale také na to, zda je podpora neformálních pečujících ze strany státu dostatečná.

V zářijovém dvojčísle také najdete články věnující se trénování paměti, manipulaci v rodině, tentokráte manipulaci seniorů ze strany dospělých dětí, články o tom, jak se žije lidem bez přístřeší v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem, nebo se dočtete o potenciálu romské literatury v práci s klienty sociálních služeb.