Češi by podle důchodové komise MPSV měli v důchodu strávit v průměru 20 let

Ministerstvo práce navrhuje, aby důchod v Česku trval zhruba 19 až 21 let. Život v Česku se prodlužuje a seniorů přibývá. Nyní tvoří asi 17 procent populace. Výdaje na penze jsou vyšší než příjmy a v důchodovém systému chybí asi 50 miliard Kč. Důchodový věk se u mužů zvyšuje každý rok o dva měsíce a u žen o čtyři.

Mezní limit, kam až by se měla hranice odchodu do starobního důchodu posunout, není nyní stanoven. Vládní strany v koaliční dohodě uvedly, že zřídí komisi, která navrhne maximální hranici věku odchodu do důchodu. Evropská komise a další instituce Česko opakovaně kritizovaly za to, že má penzijní věk ve srovnání s některými jinými vyspělými zeměmi nízký.

Ministerstvo navrhuje, aby se situace vyhodnocovala pravidelně každých pět let. Využily by se tak demografické prognózy, které se obvykle připravují v tomto intervalu. Zpracovával by je zřejmě Český statistický úřad. Vláda by pak zohlednila očekávanou dobu dožití po odchodu do důchodu a mohla by tempo růstu věkové hranice pro odchod do důchodu buď zrychlit, nebo naopak přibrzdit. Mechanismus, podle kterého by se měl upravovat důchodový věk, hledají i další země. Jedním z často diskutovaných kritérií je vývoj střední délky života neboli naděje dožití při narození.