Světový den prevence sebevražd – 10. září 2015

Den 10. září byl celosvětovým dnem prevence sebevražd. Podle publikace Preventing suicide: A global imperative (Předcházení sebevraždám: Globální imperativ) vydané Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v roce 2014 zemře v důsledku sebevraždy celosvětově každý rok více než 800 tisíc lidí. Zpráva konstatuje, že tento odhad je konzervativní, reálné číslo může být vyšší v důsledku stigmatu spojeného se sebevraždou, nedostatku spolehlivých údajů o příčině úmrtí a náboženským nebo právním sankcím proti sebevraždě v některých zemích. Na jednu dokonanou sebevraždu přitom připadá nejméně 20 pokusů o sebevraždu – celosvětově celkem 16 milionů ročně. Každých 40 sekund zemře na světě v důsledku sebevraždy jeden člověk.

Uvedená zpráva WHO je první zprávou tohoto druhu. Jejím cílem je zvýšit povědomí o sebevražednosti a zvýšit prioritu prevence sebevražd v rámci zdravotní politiky a podpořit země, aby přijaly komplexní strategie prevence sebevražd.

V České republice zemřelo v letech 2004 až 2013 v důsledku sebevraždy celkem více než 15 tisíc osob. Více než každá pátá dokonaná sebevražda je spáchána mužem. V uvedeném období zemřelo nejvíce lidí v důsledku sebevraždy v roce 2012 (celkem 1 647). V roce 2013 to bylo 1 573 osob, z toho 22 % (349 osob) starších 65 let.

Počet sebevražd v letech 2004 až 2013 v České republice (ČSÚ)

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
muži 1 286 1 272 1 142 1 147 1 123 1 230 1 245 1 337 1 370 1 291
ženy 297 292 258 228 256 234 257 252 277 282
podíl mužů (%) 81 81 82 83 81 84 83 84 83 82
celkem 1 583 1 564 1 400 1 375 1 379 1 464 1 502 1 589 1 647 1 573

Zdroj: ČSÚ; Pozn.: Úmyslné sebepoškození (X60 – X84)

 

Počet sebevražd v letech 2004 až 2013 v České republice (ČSÚ)

 

Zdroj: WHO, ČSÚ