MPSV: Vybíráte domov pro seniory? Volte podle doporučeného standardu kvality služeb

V poslední době se v médiích často objevují příklady špatné praxe v pobytových zařízeních poskytujících sociální služby seniorům, a to zejména v souvislosti s tzv. neregistrovanými poskytovateli sociálních služeb, jejichž stejným jmenovatelem jsou vysoké úhrady a často velmi nízká kvalita poskytovaných služeb. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jako největší profesní sdružení v sociálních službách, proto vydala po dvouleté práci týmu odborníků Doporučený standard kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory v ČR. K dispozici ke stažení je na webových stránkách Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

„Ačkoliv v posledních deseti letech došlo k výraznému zvýšení kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory a celá řada z nich je naprosto srovnatelná s obdobnými zařízeními v západní Evropě, stále je co zlepšovat a čemu se učit. Často jde i o malé detaily, změny a nápady, které mnohdy nestojí ani moc peněz, ale vedou ke zvýšení komfortu i kvality života seniorů. Doporučený standard kvality je pomůckou zejména pro seniory a jejich blízké k rozpoznání běžného standardu a toho, co mají od každého domova pro seniory očekávat,“ uvádí prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

Standard zohledňuje 5 oblastí a zahrnuje 92 kritérii

Doporučený standard kvality vznikl na základě dvouleté práce týmu odborníků, jejichž cílem bylo vytvořit standard z pohledu uživatele služby, tj. seniora. Doporučený standard je rozdělen do pěti oblastí: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče, přičemž obsahuje devadesát dva kritérií. Jednotlivá kritéria byla ověřována u více než dvou stovek seniorů v šesti krajích ČR. Doporučený standard myslí i na detaily a jednotlivosti, jako např. vybavení pokoje, možnosti regulace teploty na pokoji, zastínění denního světla, ale i velikost pokoje a všech ostatních místností. Důraz je kladen také na možnost výběru z více druhů jídla, kulturu stolování, volnočasové aktivity, ale i na oblast partnerství, tzn. individuální přístup, komunikaci a respektování všech potřeb seniorů. Doporučený standard obsahuje mj. ve sféře péče terapeutické aktivity, rehabilitaci, ale i někdy oblasti opomíjené, jako je prevence pádů, podvýživy či dehydratace seniorů.

Doporučený standard kvality v domovech pro seniory v ČR

Jde o první a jedinečný materiál tohoto druhu v České republice a má několik cílů:

  • pomoci seniorům a rodinným příslušníkům ve výběru kvalitních domovů pro seniory, ukázat, co mají od kvalitního zařízení očekávat a požadovat,
  • motivovat personál a celkově zvyšovat kvalitu služeb i vybavení v domovech pro seniory,
  • stanovovat neformální hranici „kvalitních a nekvalitních“ domovů pro seniory v ČR.
 
 
Zdroj: MPSV, APSS ČR