Národní rámec pro paliativní péči na místní úrovni 2015-2020

Konsorcium organizací – NHS England, Asociace sociálních služeb pro dospělé (Association of Adult Social Services), neziskové organizace, organizace pacientů a odborníci v Británii zpracovali publikaci “Ambitions for Palliative and End of Life Care: A national framework for local action 2015- 2020”. Dokument je zaměřen na místní zdravotní a sociální služby a představitele místních komunit. Navazuje na strategii z roku 2008 a reaguje na zvýšený důraz na místní úroveň v rozhodování o poskytování paliativní péče a péče na konci života a zavedení zákona o zdravotní a sociální péči 2012 (Health and Social Care Act 2012).

Výzkum organizací Hospice UK a National Council for Palliative Care (Národní rada pro paliativní péči), realizovaný v loňském roce, ukázal, že zhruba pouze čtyři z deseti (43 procent), Health and Wellbeing Boards v Anglii zahrnují potřeby umírajících lidí do klíčových strategií, které formulují politiku v oblasti zdravotní a sociální péče.

V průběhu příštích 25 let se přitom počet umírajících zvýší každoročně asi o 100 tisíc. Spojené království je považováno za lídra v péči na konci života. Poslední průzkum Ipsos MORI zadaný Marie Curie však uvádí, že 7 z 10 blízkých uvádí, že umírající lidé ve Velké Británii nemají péči a podporu, kterou potřebují.

“Žijeme ve světě, kde zlepšení už není důsledkem centrálního řízení. Je to leadership na komunitní úrovni, vše, co místní lídři dělají, říkají a představují, je životně důležité pro hledání nových způsobů organizace péče a podpory pro lidi”, uvádí se v dokumentu. 

Národní akční rámec vymezuje šest “ambicí” – principů, jak má být poskytována péče umírajícím na místní úrovni

  1. Každý člověk je viděn jako jednotlivec
  2. Každý člověk má spravedlivý přístup ke zdravotní péči
  3. Maximalizace pohodlí a pohody
  4. Péče je koordinována
  5. Personál je připraven na péči
  6. Každá komunita je připravena pomoci

 

Zdroj: Ambitions for Palliative and End of Life Care