Jedna ze tří osob narozených v roce 2015 onemocní demencí

Ukázal to nový výzkum pro Alzheimer’s Research UK, který realizoval the Office of Health Economics v Británii. Studie vychází z očekávané délky života osob narozených v roce 2015 a incidence demence u žen a můžu v různém věku. Podle studie se u 32 % lidí narozených ve Velké Británii v roce 2015, respektive u jednoho ze tří, rozvine během života demence (u 27 % mužů a 37 % žen narozených v roce 2015).

Demence je již nyní největší zdravotní výzvou, kterou Británie čelí. Její náklady jsou ve Velké Británii více než 26 miliard liber, což představuje 30 tis. liber na jednu osobu s demencí – tj. více než náklady na nádorová nebo kardiovaskulární onemocnění.

Tato fakta ukazují nutnost dlouhodobého a udržitelného financování výzkumu, který bude odpovídat ekonomickým a sociálním dopadům této nemoci. Je třeba rovněž řešit stigma spojené s demencí, které vede k vyloučení tolika lidí ze společnosti v době, kdy jsou nejzranitelnější.

Čím rychleji se zvýší investice do výzkumu, tím dříve nalezneme cesty k prevenci, terapii a nakonec i léčbě, která umožní tuto nemoc vyléčit.

 

Zdroj: alzheimers.org.uk

 

(-pw-)