Proč jsou některé politiky neefektivní (World Development Report 2017: Governance and the Law)

Proč často nejsou připraveny a implementovány dobře připravené veřejné politiky? A pokud ano, proč se často nedaří dosáhnout požadovaných výsledků v oblasti rozvoje, jako je bezpečnost, růst a spravedlnost (ekvita)?

Světová zpráva o rozvoji 2017 na téma vládnutí a právo A proč mají některé špatné politiky přetrvávají? Světová banka vydala “Světovou zprávu o rozvoji 2017” na téma vládnutí a právo (viz shrnutí), která se zaměřuje na tyto klíčové otázky. Koncepce a naplnění politik neprobíhá ve vakuu, ale ve složitých politickém a sociálním prostředí, ve kterém jednotlivci a skupiny s nerovným postavením a mocí spolupracují a sledují často protichůdné zájmy. Tento proces zpráva označuje “vládnutí” (“governance”) a prostor, ve kterém probíhá označuje za politickou arénu (“the policy arena”)…

 

Zdroj: Světová banka