Úřad práce ČR se distancuje od neoficiálních webových stránek

Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti a upozornění na obsah internetových stránek, které se tváří jako webové stránky Úřadu práce ČR, považuje ÚP ČR za nutné sdělit k tomu následující: Veškeré informace spojené s výkonem agendy spadající do jeho působnosti zveřejňuje Úřad práce ČR pravidelně na webové stránce www.uradprace.cz a integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz). Za informace a sdělení, která uvádí provozovatelé jiných stránek (např. www.uradyprace.org, www.upcr.cz, www.urad-prace.cz), Úřad práce ČR nezodpovídá, nemá s nimi nic společného, a tudíž ani neručí za jejich obsah.

 

Zdroj: Úřad práce ČR