Chřipka: Neočkovaný zdravotník je pro pacienty hrozbou, někdy i smrtelnou

Česká legislativa lékařům a zdravotnickému personálu neukládá povinnost očkovat se proti chřipce, rozhodnutí tak na rozdíl od zahraniční praxe zůstává zcela na nich. Tato skutečnost samozřejmě negativně ovlivňuje i výsledné statistiky proočkovanosti, které jsou u českých zdravotníků pravděpodobně pod již tak nízkým celorepublikovým průměrem.1a

V České republice doposud neexistují oficiální statistiky, které by sledovaly proočkovanost zdravotníků a zdravotnického personálu. Kolik se jich každoročně skutečně chrání před chřipkou, lze jen odhadovat.2b Předpokládá se však, že jejich počet pravděpodobně nepřesahuje ani celorepublikový průměr1b, který se v posledních letech pohybuje na úrovni 5- 6 %.2a,10 Přitom Světová zdravotnická organizace každý rok apeluje na závažnost chřipkového onemocnění a doporučuje naočkovat minimálně 30 % populace a až 75 % osob v rizikových skupinách.3a,3b

Každý rok umírá v ČR na chřipku až 2 000 lidí

„Chřipku není radno podceňovat. Jde o vysoce nakažlivé infekční onemocnění s epidemickým až pandemickým charakterem šíření. Původcem onemocnění je virus, který se vyskytuje jako typ A, B nebo C. Nákaza každoročně postihuje 10 % světové populace, v průběhu pandemie dokonce 40 až 50 %. Na rozdíl od běžných respiračních viróz může mít závažný průběh,“ říká MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy. V Evropské unii se počet úmrtí v souvislosti s chřipkou odhaduje průměrně na 125 tisíc osob za rok. U nás v České republice bývá každý rok příčinou smrti až 2 tisíc osob, což představuje víc jak 2 % všech úmrtí.4

Dobrovolnost očkování v ČR vs. povinnost ve světě

Jedinou dostatečně spolehlivou a účinnou prevencí chřipky je očkování.5 Národní imunizační komise ho dle Světové zdravotnické organizace a postupů v ostatních zemích doporučuje především rizikovým skupinám (senioři nad 65 let a chronicky nemocní jakéhokoli věku – tj. osoby s poruchou imunity, pacienti s chronickým onemocněním dýchacího systému, astmatici, lidé s chronickým onemocněním ledvin nebo jater, osoby s chronickým onemocněním srdce a cév, diabetici, lidé s poruchou funkce průdušek a plic) a dále těhotným ženám a lidem přicházejícím do kontaktu s rizikovými pacienty, tedy i pracovníkům ve zdravotnictví a v sociálních ústavech.12 Nemocný lékař či zdravotní sestra totiž mohou pro oslabené pacienty představovat velkou hrozbu a zdroj vážných zdravotních komplikací.2d

„Česká legislativa však povinné očkování zdravotníků nijak nedefinuje. Očkování proti chřipce tak zůstává na dobrovolné bázi a na postoji jednotlivých zdravotnických zařízení. Praxe na zahraničních klinikách bývá přitom zcela odlišná. V některých vyspělých zemích se očkování jednoznačně považuje za vhodné opatření přispívající k bezpečnosti pacientů, na některých odděleních je dokonce povinné,“upozorňuje MUDr. Zdeňka Jágrová. Například v USA je očkování proti chřipce součástí akreditačního procesu nemocnic a je nařízeno pro pracovníky JIP, ARO a některých dalších zdravotnických zařízení. Odmítnou-li se nechat očkovat, musí namísto toho po celou chřipkovou sezónu, tedy několik měsíců, používat ochrannou roušku nebo polomasku.7 Odmítne-li zdravotník taková opatření, je propuštěn.6,8

V důsledku toho se proočkovanost zdravotníků v USA v sezóně 2016-17 pohybovala kolem 78,6 %, v zařízeních s povinnou vakcinací byla ještě daleko vyšší (96,7 %.) Naproti tomu tam, kde nebylo očkování vyžadováno, dosáhla proočkovanost zdravotnického personálu necelých 46 %.11

V evropských zemích se k očkování zdravotníků začíná přistupovat podobně jako v USA. V EU je v naprosté většině zemí doporučené očkování všech zdravotnických pracovníků, příp. zdravotníků v přímém kontaktu s pacienty, anebo se specifickými skupinami pacientů (lidé s oslabenou imunitou a senioři).1c

 

Zdroje:

 1. Fabiánová K., Havlíčková M., Kynčl J.: Očkování zdravotníků proti chřipce – pomůže nám edukace? Státní zdravotní ústav.
 2. Medical Tribune: Očkování proti chřipce už běží, zdravotníci se očkují málo. Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/40646-ockovani-proti-chripce-uz-bezi-zdravotnici-se-ockuji-malo
 3. Fabiánová K.: Možnosti očkování pro zdravotníky aneb Chráním sebe, chráním Tebe. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: http://www.sneh.cz/_soubory/_clanky/95.pdf
 4. Kapla J.: Chřipka. Medicína Pro Praxi 2009; 6(1): 14–16. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2009/01/03.pdf
 5. Mýty a nepravdy spojené s očkováním. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Dostupné z: http://www.aifp.cz/cs/brozury/Contents/0/vakcinace_08_09_2016_1.pdf
 6. Ministerstvo zdravotnictví České republiky: Chřipka. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/chripka_4664_2073_5.html
 7. Jágrová Z.: Očkování, Hygienická stanice hlavního města Prahy
 8. Koubová M.: Zdravotníci by měli být povinně očkováni proti chřipce. Alespoň na vybraných odděleních. Zdravotnický deník. Dostupné z: http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/09/zdravotnici-by-meli-byt-povinne-ockovani-proti-chripce-alespon-na-vybranych-oddelenich/
 9. Jágrová Z.: Očkování proti chřipce. Hygienická stanice Hlavního města Prahy: Dostupné z: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/ockovani-proti-chripce-2781_2781_161_1.html
 10. Chlíbek R.: Chřipka – podceňované onemocnění. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
 11. Centers for Disease Control and Prevention: Influenza Vaccination Coverage Among Health Care Personnel — United States, 2016–17 Influenza Season. Dostupné z: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6638a1.htm
 12. Doporučený postup pro očkování proti sezónní chřipce. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Doporuceny_postup_pro_ockovani_proti_sezonni_chripc

 

Zdroj:  STOP chřipce! / www.tribune.cz