Vít Kaňkovský (KDÚ-ČSL): Navrhujeme zvýšení příspěvku na péči i ve třetím stupni závislosti

Sněmovna dnes poslala do dalšího čtení senátní návrh novely zákona o sociálních službách, u jehož zrodu sehráli významnou roli senátorky a senátoři za KDU-ČSL. Například senátorka Šárka Jelínková, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská či senátor Lumír Kantor. Byli to oni, kteří hráli významnou roli v přípravě a podpoře návrhu bohužel již zesnulého senátora Vladimíra Plačka. Hlavním cílem návrhu je odstranit dlouhodobou neúnosnou situaci osob s nejtěžšími zdravotními obtížemi, které pobírají příspěvek na péči ve čtvrtém stupni závislosti.

Pro představu – jde většinou o plně imobilní osoby, jež vyžadují trvalou péči druhé osoby. Není třeba zdůrazňovat, jak těžký úděl je to pro samotného nemocného a jak náročná je péče rodiny, která se za pomoci terénních sociálních a zdravotních služeb o svého těžce nemocného blízkého člena rodiny stará. A v tomto ohledu zde existuje velký dluh státu, kdy příspěvek na péči byl v posledních 10 letech valorizován pouze jedenkrát. Přitom ceny všech služeb, včetně sociálních, vzrostly za toto období o desítky procent. O ceně lidské práce ani nemluvě.

Dalším problémem je fakt, že stát stále neumí ocenit rodiny, jež se o svého blízkého starají v domácím prostředí. Proto zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni postižení je minimem, co je třeba v tuto chvíli udělat, a poslanecký klub KDU-ČSL tento záměr jednoznačně podporuje. Přišli jsme však dnes v prvním čtení i s návrhem na doplnění předložené novely a předkládáme 3 pozměňovací návrhy, které by přinesly navýšení příspěvku na péči i osobám ve třetím stupni závislosti – ve variantách navýšení o 3000, 3500 a 4000 korun.

Je třeba si uvědomit, že i občané, kteří jsou zařazení do třetího stupně postižení, jsou ve velké většině případů v řadě svých životních potřeb odkázáni na pomoc druhých osob a i zde je současná výše příspěvku na péči žalostně nízká. Fakticky to znamená, že si rodina mnohé služby pro svého blízkého nemůže dovolit. Z těchto důvodů jsme přišli s těmito pozměňovacími návrhy a nelze jinak, než věřit, že Sněmovna jeden z těchto návrhů schválí. Naši nemocní spoluobčané a jejich rodiny to opravdu potřebují.

 

Zdroj: KDU-ČSL