APSS ČR: Kolaps sociálních služeb? MPSV ČR: Máme jen 200 mil Kč, MF ČR: Na MPSV ČR je k dispozici až 4,5 mld. Kč!

Dne 25. 4. 2017 jsme na společné tiskové konferenci upozornili na aktuální kritickou personální situaci v sociálních službách. Personální krize v sociálních službách, tedy v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelských službách, denních stacionářích a dalších zařízeních je stále alarmující. Nedostatek zaměstnanců způsobuje další propad sociálních služeb, snižování kapacit zařízení, snižování kvality péče a přetěžování stávajících pracovníků. Úpadek již oznamují také obce, které nejsou schopny zajistit výkon povinností uložených státem. Ministerstvo financí našlo v rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na platy pečovatelek a sociálních pracovníků značné finanční rezervy, to však stále tvrdí, že disponuje pouze částkou ve výši 200 mil. Kč.

„MPSV nakládá do terénu povinnosti, vyžaduje pod sankcemi kvalitu, ale odmítá odpovědnost za vytváření podmínek. Domov U Biřičky má aktuální nedostatek zaměstnanců 12 %, únava zaměstnanců, kteří vytrvali, způsobuje 12% nemocnost. Chybí čtvrtina lidí na práci u lůžka. Zřizovatel, Královéhradecký kraj, již přistoupil ke snížení kapacity ve svém největším zařízení. Pokud hned nezajistíme narovnání platové diskriminace obětavých lidí ve veřejných službách, zůstanou potřební bez pomoci doma. Naše zařízení má 560 nevyřízených žádostí. Vzhledem k demografickému vývoji je snižování kapacit cesta do pekel,“ řekla Daniela Lusková, viceprezidentka pro kvalitu APSS ČR a ředitelka Domova U Biřičky v Hradci Králové.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR provedla začátkem měsíce průzkum ve 140 zařízeních sociálních služeb. 70 % z nich oznámilo problémy s naplněním potřebného počtu zaměstnanců. Pětina zařízení se potýká se ztrátou pětiny zaměstnanců. Středočeský kraj na svých webových stránkách uvádí, že 1 pečovatel v zařízení sociální péče obstarává 15 klientů. V terénu chybí tisíce pečovatelů.

„MPSV bylo z naší strany upozorňováno na hrozící kolaps již v polovině loňského roku. Zvýšení platů pečovatelkám a dalším lidem ve veřejných službách bylo slibováno už od ledna 2017,“ uvedl Jiří Procházka, viceprezident pro pobytové služby APSS ČR a ředitel Domova pro osoby se zrakovým postižením Palata v Praze.

Při jednání s MPSV ČR jsme byli opakovaně odkazováni na Ministerstvo financí s tím, že MPSV může nalézt ve svých rezervách pro pečovatele, pečovatelky a sociální pracovníky pouze 200 mil. Kč. Nyní přichází Ministerstvo financí s informací, že MPSV disponuje ve své rozpočtové kapitole až 4,5 mld. Kč, které by bylo možné přesunout na akutní řešení kritické situace v sociálních službách. Požadovaná částka je „jen“ 1 mld. Kč.

Jak dále řekla Dagmar Žitníková, předsedkyně OSZSP ČR: „Dalším důsledkem takto nízké hladiny mezd i platů je to, že nabídka práce v sociálních službách není pro zájemce nijak motivující, protože se jedná o práci extrémně těžkou.“

K důstojnému navýšení platů a mezd pečovatelů a pečovatelek, tedy navýšení o cca 2 500 Kč k dosažení průměrného platu/mzdy 20 500 Kč, je nutno nalézt zhruba 1 mld. Kč (k realizaci zrušení příloh č. 1 a 2 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech ve veřejných službách a správě a přeřazení pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků do přílohy č. 6, dle které jsou nyní odměňovány zdravotní sestry). „Dle vyjádření Ministerstva financí disponuje MPSV ČR s ohledem na dosavadní čerpání své rozpočtové kapitoly částkou až 4,5 mld. Kč. Nabízí se tedy otázka, zda paní ministryně Marksová nechce pomoci řešit kritickou personální situaci v sociálních službách nebo má jen špatného ekonomického náměstka, který jí nedává správné informace,“ uvádí Jiří Horecký, prezident APSS ČR a UZS ČR

 

Ing. Kateřina Endrštová, PR a redakce, APSS ČR redakce@apsscr.cz, tel. 725 345 575, www.apsscr.cz, www.socialnisluzby.eu www.facebook.com/Socialnisluzby

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Daniela Lusková, MPA, viceprezidentka pro kvalitu APSS ČR tel. 702 088 428 Ing. Jiří Procházka, viceprezident pro pobytové služby APSS ČR tel. 604 208 389

Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident tel.: 724 315 818 www.uzs.cz

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně svazu tel.: 736 504 743 www.osz.cmkos.cz

 

Zdroj: APSS ČR

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.