MPSV: Zjištění NKÚ se týkají předchozího vedení resortu. Posílíme sociální práci

Výsledky šetření Nejvyššího kontrolního úřadu odrážejí podle MPSV situaci v oblasti sociální práce předchozího vedení Ministerstva práce a sociálních věcí v letech 2012 až 2017. Současné vedení ministerstva v souladu s Programovým prohlášením vlády chystá řadu změn, které v této oblasti zlepší situaci. Nejde jen o reakci na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), ale hlavně dlouhodobou potřebu zlepšení situace v kontrolovaných oblastech. Již nyní vedení ministerstva jedná s kraji, aby byla nastavena jednotná platforma sdílení dat a byly propojeny informační systémy s cílem koordinovat sociální služby a sociální práci.

Současné vedení ministerstva vnímá jako jednu z priorit sjednocení výkonu sociální práce tak, aby byla jasně definována role sociálního pracovníka ve společnosti, včetně stabilizace podmínek pro výkon tohoto druhu práce, která musí být dostupná pro občany v nouzi.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá mnoho koncepčních kroků, které situaci mohou výrazně narovnat. Zejména jde o předložení záměru zákona o sociálních pracovnících, kde chce ministerstvo sjednotit podmínky výkonu sociální práce. Dále je nutné nastavit jasné regulační mechanismy, jež pomohou ke garanci kvality v rámci sociální práce a zřetelně vymezí kompetence sociálních pracovníků.

V mezidobí Ministerstvo práce a sociálních věcí připraví změnu vyhlášky o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. Novelizací projde také zákon o sociálních službách. MPSV připraví i standardizaci činností sociální práce ve veřejné správě. Všechny navrhované změny mají jednoznačně za cíl konkrétně a závazně vymezit kompetence, ale současně standardizovat výkon sociální práce mezi jednotlivými složkami státní správy tak, aby došlo k zabezpečení systematického a koordinovaného přístupu ke klientovi, který se nachází v nepříznivé životní situaci.

Mezi další chystané kroky ministerstva patří intenzivnější spolupráce s kraji a nastavení jednotné platformy na sdílení dat, jejímž cílem je koordinovat sociální služby, práci a efektivně propojit informační systémy. Konkrétní čísla a opatření naleznete v tiskové zprávě Úřadu práce.

 

Vladimír Řepka
tiskový mluvčí MPSV

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí