Státních pojištěnců je téměř 6 milionů. Stát za ně v roce 2016 vydal více než 62 miliard korun

Zdravotní pojištění má každá osoba s trvalým pobytem v ČR povinnost hradit. Existují však skupiny, za které úhradu provádí pravidelně každý měsíc stát. Tyto osoby tvoří téměř 60 % všech pojištěnců.

Největší skupinu státních pojištěnců tvoří důchodci.

Stát hradí zdravotní pojištění tzv. státním pojištěncům. Jejich celkový počet dosáhl v roce 2016 zhruba 6 milionů osob. Největší skupinu státních pojištěnců tvoří důchodci. V této kategorii jsou zahrnuti příjemci nejen starobních důchodů, ale také všech stupňů invalidních důchodů a vdovských (vdoveckých) důchodů. Druhou největší skupinu, za kterou stát platí pojistné, tvoří nezaopatřené děti do 26 let věku. Přesné údaje o počtu pojištěnců, za které stát hradí pojistné, jsou uvedeny v tabulce níže.

Počty pojištěnců, za které hradí pojistné stát v jednotlivých kategoriích na červen 2017

Název Počet Oprava
A dítě do 15 let 1 727 776 795
B nezaopatř. dítě starší 15 let 580 368 2 356
C důchodce 2 845 141 13 605
E osoba na mat. dovolené, příjemce rodič. příspěvku 313 693 3 313
G uchazeč o zaměstnání v evidenci úřadu práce 334 601 -17 096
H pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi 1 589 128
I závislé na péči jiné osoby a pečující osoby 40 130 484
J konající sl.v ozbroj.silách a povolané k voj.cvičení 0 0
K ve výkonu zabezp.detence, trestu nebo vazby 20 059 514
L pečující o dítě do 7 let nebo o dvě do 15 let 27 842 -131
N osoba důchodového věku nebo invalidní ve třetím st. 7 231 44
O osoba bez zdan. příjmů – příjemce dávek nem. poj. 9 371 2 979
T osoby vykonávající dlouhodobou dobrovol. službu 15 0
U osoby mladistvé, umístěné ve škol. zař. pro výkon … 750 15
V žadatelé o mez.ochranu,dočas.ochrana,strpění pobytu 1 378 76
M příjemci penze z doplňkového penzijního spoření 1 289 20
W manželé nebo reg.partneři stát.zam.vyslaných do zahraničí 222 -3
Celkem 5 911 455 7 099
Počet pojištěnců, za které stát poskytuje platbu 5 918 554

Zdroj: Ministerstvo financí

Vývoj sazeb a plateb pojistného

Výše sazby za pojistné, které stát hradí zdravotním pojišťovnám za jednoho pojištěnce, činí v letošním roce 920 korun za měsíc. Tabulka níže uvádí vývoj objemu plateb a měsíčních sazeb za státní pojištěnce od roku 1993 do roku 2017. V uvedeném období sazba pojistného vzrostla o 691,- Kč z 229 na 920 korun. Celkové náklady vzrostly z téměř 17 miliard v roce 1993 na 62 miliard korun v roce 2016.

Vývoj měsíčních sazeb a objemu plateb za státní pojištěnce

Rok Platba v Kč/osoba/měsíc Platba.v mld. Kč
1993 229 16,883
1994 194 13,402
1995 194 13,302
1996 220, od 1.7. 270 16,436
1997 270 18,362
1998 287, od 1.7. 392 23,390
1999 392 27,256
2000 392 27,464
2001 392, od 1.7. 439 29,026
2002 439 30,561
2003 467 32,493
2004 476 33,377
2005 481 33,732
2006 513, od 1.2. 560, od 1.4. 636 42,998
2007 680 47,459
2008 677 47,253
2009 677 48,673
2010 723 52,700
2011 723 52,717
2012 723 52,867
2013 723, od 1.11. 787 53,676
2014 787, od 1.7. 845 59,867
2015 845 60,944
2016 870 62,254
2017 920 27,371*

Zdroj: Ministerstvo financí, * červen 2017