ČSÚ: Vybrané údaje o sociálním zabezpečení 2014

Publikace přináší základní údaje za oblast sociální zabezpečení v České republice za rok 2014 a u vybraných ukazatelů v dlouhodobých časových řadách. Sociální zabezpečení zahrnuje systém důchodového pojištění, nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, nepojistné dávkové systémy (zahrnují dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči) a sociální služby. V publikaci lze nalézt základní údaje o vývoji počtu vyplacených důchodů, počtu důchodců, průměrné měsíční výši důchodů, vývoji podílu výdajů na důchody k hrubému domácímu produktu, vývoji relace průměrného vyplaceného starobního důchodu k průměrné mzdě, základní ukazatele nemocenského pojištění, výdaje na dávky státní sociální podpory, průměrný měsíční počet vyplacených dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, počet sociálních služeb a náklady na pobytové sociální služby a příjmy z úhrad v ČR. Veškeré údaje uveřejněné v této publikaci jsou přebírány z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zobrazit publikaci.

Vyplácené důchody (1996 – 2014) *) v tis.

Rok

Důchod

starobní

invalidní pro invaliditu stupně

vdovský3) vdovecký3) sirotčí celkem
III. 1) II. 2) I.
1996 1 806  408  124  625  31  58  3 052 
1997 1 813  398  138  629  51  59  3 088 
1998 1 859  392  145  627  68  56  3 147 
1999 1 891  385  150  623  75  59  3 184 
2000 1 919  382  155  619  79  57  3 210 
2001 1 936  380  162  615  82  55  3 230 
2002 1 921  382  171  612  85  56  3 227 
2003 1 933  385  178  607  86  57  3 246 
2004 1 965  388  184  604  88  56  3 285 
2005 1 985  389  189  600  89  54  3 308 
2006 2 024  390  199  598  91  53  3 355 
2007 2 061  389  208  596  93  51  3 397 
2008 2 102  383  216  594  94  49  3 438 
2009 2 147  375  221  590  95  48  3 478 
2010 2 306  248  57  170  587  96  48  3 511 
2011 2 391  232  61  162  583  97  47  3 573 
2012 2 398  221  65  164  580  98  48  3 574 
2013 2 402  212  68  165  575  99  47  3 569 
2014 2 420  206  70  166  570  99  46  3 576 

Zdroj dat: ČSSZ
Pozn.: 1) Do roku 2009 plné invalidní důchody. 2) Do roku 2009 částečné invalidní důchody. 3) Vdovské a vdovecké důchody jsou uvedeny včetně souběhů s přímým důchodem. *) Uveden počet důchodů vyplácených v prosinci včetně důchodů vyplácených do ciziny.

Zobrazit publikaci.

 

Zdroj: ČSÚ