MINOLTA DIGITAL CAMERA

ČSÚ: Stravovací zvyklosti Čechů se mění

Zaznamenána byla historicky nejvyšší spotřeba rýže, luštěnin či jedlých olejů. Celková spotřeba potravin v Česku stoupá. Po druhé světové válce se na celkové spotřebě potravin rozhodujícím způsobem podílelo pouze několik druhů základních potravin. Na přelomu 40. a 50. let dosahovala svého maxima v Česku spotřeba obilovin (v hodnotě mouky), chleba, kravského konzumního mléka a brambor, tzn. strava s mizivým množstvím konzervantů a polotovarů. S rozvojem socialistického zemědělství došlo k nárůstu živočišné produkce a její spotřeby, která kulminovala koncem 80. a začátkem 90. let maximem u spotřeby hovězího a vepřového masa, mléka a mléčných výrobků, vajec, živočišných tuků. V roce 1990 dosáhla maximální hodnoty i spotřeba cukru (44,0 kg/obyv.). Nepřerušenou časovou řadu o spotřebě potravin má ČSÚ již od roku 1948. 

Aktuální široká nabídka druhů potravin a potravinových výrobků stlačila spotřebu základních potravin surovinového charakteru z poválečné maximální spotřeby do spotřeby minimální. Došlo tak k výraznému poklesu spotřeby chleba, kravského mléka a brambor.

Pokud jde o ovoce, ubývá spotřeby plodů mírného pásma. Na talíři se v 39,9 % objevuje jižní ovoce.

Od poválečných let spotřeba alkoholických nápojů stoupala až do roku 2005, strměji v 50. a 60. letech. Tato tendence se zastavila v roce 2011. Spotřeba vína rostla až do roku 2012, v současné době je 19,5 l/obyv. Spotřeba piva klesla z maxima 163,5 l/obyv. v roce 2005 na 147,0 l/obyv. v loňském roce, uvedl Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ.

Spotřeba nealkoholických nápojů narůstala od roku 1948, prudce od poloviny 90. let do maxima 297 litrů v roce 2008. Od té doby je trend klesající.

Spotřeba alkoholických nápojů a cigaret (na obyvatele za rok) 

Alkoholické nápoje, cigarety   Měřicí
jednotka
Unit
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Index
2014/2013
Alkoholické nápoje a litry 184,3 185,8 183,2 177,6 170,9 168,8 175,2 172,3 173,3 100,6
(a – celkem, b – v hodnotě čistého lihu) b litry 10,2 10,4 10,4 10,4 9,8 9,8 9,9 9,8 10,1 103,8
Lihoviny (40 %) a litry 8,0 8,2 8,1 8,2 7,0 6,9 6,7 6,5 6,7 103,1
. b litry 3,2 3,3 3,2 3,3 2,8 2,8 2,7 2,6 2,7 103,1
Víno celkem a litry 17,2 18,5 18,5 18,7 19,4 19,4 19,8 18,8 19,5 104,0
. b litry 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 104,2
víno hroznové a litry 14,8 16,1 16,3 16,5 17,3 17,3 17,5 16,2 16,6 102,9
víno ostatní a litry 2,4 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 2,3 2,6 2,9 111,1
Pivo celkem a litry 159,1 159,1 156,6 150,7 144,4 142,5 148,6 147,0 147,0 100,0
. b litry 5,0 5,0 5,2 5,0 4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 100,2
CIGARETY . ks 2 338 2 345 2 107 2 071 2 028 1 988 1 947 1 904 1 950 102,4

Podrobnosti o celkem 135 položkách naleznete v právě vydané publikaci Spotřeba potravin v roce 2014.

 

Zdroj: ČSÚ