Kvůli imigračním omezením bude v Británii chybět 200 tisíc pečovatelek a pečovatelů

Kvůli omezení imigrace bude v sektoru služeb a péče o osoby se zdravotním postižením a seniory v Británii do roku 2020 chybět 200 tisíc pečovatelů a pečovatelek. Důvodem je nejen omezení imigrace, ale i neschopnost přilákat více Britů do zaměstnání v tomto sektoru. V delším horizontu příštích dvaceti let může v tomto sektoru chybět 1 milion pracovníků. Vyplývá to z výzkumné zprávy organizací Independent Age a Mezinárodního centra dlouhověkosti (ILC-UK).

Zpráva mapuje velikost a strukturu pracovní síly v sektoru péče v Anglii a varuje před dopady nedávných omezení v oblasti migrace a dlouhodobé neschopnosti přilákat do oblasti sociálních služeb více rodilých Britů.

Zpráva zpracovaná na základě analýzy dat britského statistického úřadu a údajů “National Minimum Data Set for Social Care” uvádí:

  • 1 z 5 pracovníků v sektoru péče pro dospělé (18,4 %) v Anglii se narodil mimo území Spojeného království, to zahrnuje 150 tis. pracovníků v pobytových (rezidennčních) službách a 81 tis. osob v rámci terénní (domácí) péče
  • Největší podíl migrantů pracujících v oblasti péče pro dospělé představují migranti ze zemí mimo EU – přibližně 1 z 7 pečovatelů/lek (191 000 osob)
  • Na migrantech (pracovnících v sektoru péče) je závislé především hl. město Londýn, kde téměř 3 z 5 pracovníků v sektoru sociálních služeb (59 %) tvoří imigranti (osoby narozené mimo Británii)
  • Mezi pět zemí, ze kterých v poslední době přichází do sektoru sociální péče nejvíce migrantů, patří (podle země narození): Indie, Polsko, Filipíny, Rumunsko a Nigérie
  • V Anglii pracuje v sektoru sociálních služeb (péče) pro dospělé přibližně 1,45 mil. lidí, ale i tito poskytovatelé již mají problémy získat a udržet zaměstnance. Téměř 1 z 20 (4,8 %) pracovních míst v oblasti péče je v Anglii v současné době neobsazené – to je téměř dvakrát více než počet neobsazených pracovních míst celkem (2,6 %). Komise pro kvalitu péče (“Care Quality Commission”) nedávno varovala před dopadem nedostatku pracovníků v sektoru péče na bezpečnost a kvalitu sociálních služeb.

Stárnutí populace a výrazné snížení výdajů na sociální služby a péči kladou na tento sektor obrovský tlak. Podle odhadů demografů se má do roku 2037 počet lidí nad 80 let v Británii zdvojnásobit na více než 5 miliónů. Výdaje na sociální služby se přitom v posledních pěti letech snížily téměř o 11 %.

Organizace Independent Age a ILC-UK vyzývají k přijetí opatření, která přilákají více Britů k práci v sektoru péče a usnadní poskytovatelům sociálních služeb nábor nových pracovníků ze zámoří.

Zpráva uvádí změny, které by mohly pomoci snížit nedostatek pracovní síly, například:

  • Investice do odborné přípravy, praxe a profesního rozvoje, aby se sociální péče pro dospělé stala atraktivní kariérní volbou pro pracovníky narozené v Británii
  • Přidání vysoce kvalifikovaných pozic v oblasti péče pro dospělé – jako je terapeut a sociální pracovník – na seznam volných pozic (Shortage Occupation List), což zaměstnavatelům usnadní nábor nových pracovníků ze zahraničí
  • Povolit migrantům s nízkou kvalifikací vstoupit do sektoru sociální péče tím, že jim umožní získat pracovní vízum (Tier 3 visa route)

 

Zdroj: ILC UK