Přehled kapacity hospicových lůžek v hospicích v ČR

Hospice slouží jako modelová centra hospicové péče ve svých regionech a stimulují rozvoj oboru paliativní péče a léčby bolesti. Dlouhodobým cílem dotačního programu Ministerstva zdravotnictví (viz dokument Podpora hospicové paliativní péče v ČR) je vytvoření sítě hospiců, které by zajišťovaly poskytování paliativní péče ve všech krajích České republiky. Střednědobým cílem je vytvoření kapacity hospicových lůžek v počtu 5 na 100 tisíc obyvatel, což pro Českou republiku představuje kapacitu 516 hospicových lůžek. Doposud byla dosažena kapacita 476 hospicových lůžek (viz tabulka níže).

Přehled kapacity hospicových lůžek v jednotlivých hospicech České republiky v roce 2016

 

počet lůžek

zřizovatel

1.    Hospic sv. Zdislavy, Liberec

28

o.p.s.

2.    Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

26

z.s.

3.    Hospic v Mostě, Most

17

o.p.s.

4.    Nemocnice pod Petřínem, paliativní odd., Praha

13

cpo

5.    Hospic Štrasburk, Praha

26

o.p.s.

6.    Hospic Malovická, Praha

30

z.s.

7.    Hospic Dobrého Pastýře, Čerčany

30

o.p.s.

8.    Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice

30

o.p.s.

9.    Hospic Chrudim, Chrudim

30

z.ú.

10.  Hospic Anežky České, Červený Kostelec

30

cpo

11.  Hospic sv. Alžběty, Brno

20

o.p.s.

12.  Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad

50

cpo

13.  Hospic na Sv. Kopečku, Olomouc

30

cpo

14.  Hospic Citadela, Valašské Meziříčí

28

cpo

15.  Hospic Frýdek-Místek, Frýdek-Místek

30

p.o.

16.  Hospic sv. Lukáše, Ostrava

30

cpo

17.  Hospic sv. Lazara, Plzeň

28

z.s.

Celkem

476

 

Pozn.:  o.p.s obecně prospěšná společnost, z.s. zapsaný spolek, cpo církevní právnická osoba, p.o. příspěvková organizace

Ministerstvo zdravotnictví podporuje vznik hospiců od roku 1994. Díky dotačnímu programu MZ vznikla následující hospicová zařízení:

 • 1996 Hospic Anežky České v Červeném Kostelci (Královéhradecký kraj)
 • 1998 Hospic Štrasburk v Praze Bohnicích (Kraj Praha)
 • 1998 Hospic sv. Lazara v Plzni (Plzeňský kraj)
 • 1999 Ústav léčby bolesti s hospicem v Rajradě u Brna (Jihomoravský kraj)
 • 2001 Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích (Ústecký kraj)
 • 2002 Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce (Olomoucký kraj)
 • 2004 Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí (Zlínský kraj)
 • 2005 Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích (Jihočeský kraj)
 • 2007 Hospic sv. Lukáše v Ostravě Výškovicích (Moravskoslezský kraj)
 • 2008 Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech (Středočeský kraj)
 • 2009 Hospic Smíření v Chrudimi (Pardubický kraj).

Více informací viz dokument Podpora hospicové paliativní péče v ČR.

 

Zdroj: Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče, Ministerstvo zdravotnictví