BBC: Protest proti nedobrovolné institucionalizaci

Rodiny lidí s mentálním postižením a autismem plánují podniknout právní kroky proti místním úřadům a poskytovatelům zdravotních služeb kvůli nedostatku služeb v komunitě. Na obtížnou situaci pečujících a nedostatek služeb poukázal případ paní Debbie Evans, jejíž 24letý syn Eden byl nedobrovolně v ústavních zařízeních po dobu sedmi let. Přečíst zprávu.