Citáty (nejen) o stáří a stárnutí

 

Přicházím v stařecká léta, stále jsa života žák (Solón)

Čas má plné kapsy překvapení. (Jan Werich)

Netlučte marně na brány let, je to hanba (František Halas)

Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl. (Edmund Burke)

Jedni lidé tak šetří, jako by měli žít věčně, druzí tak utrácejí, jako by měli hned zemřít. (Aristoteles)

Ničím nestárne člověk rychleji než neustálou myšlenkou na to, že stárne. (Georg Christoph Lichtenberg)

Every man desires to live long, but no man wishes to be old. (Jonathan Swift)

Mládí se živí sny, stáří vzpomínkami. (židovské přísloví)

Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš. (české přísloví)

Lékařský výzkum udělal takové pokroky, že na světě už pomalu není zdravého člověka.  (Aldous Huxley)

Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje. (Stefan Zweig)

Šťastný člověk nevnímá čas. (Stefan Zweig)

Strach a pokora se dají vynutit, úcta a vážnost nikoli. (Stefan Zweig)

Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos a autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii. (Stefan Zweig)

Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka. (Jan Werich)

Demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství, a není důvěry bez lásky, není lásky bez důvěry. (Tomáš Garrigue Masaryk)

Demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností. (Tomáš Garrigue Masaryk)

S věkem jedny věci ustupujou do pozadí a jiné vystupujou do popředí. Jádro je v tom synchronu, ten je těžkej. Někdy vyžaduje, aby jeden brzdil, když ten druhý nemůže přidat. (Jan Werich)

Je to smutné, ale mládí musí jednou odejít. I když si je člověk zachová v srdci, žel přírodě, nezachová si je v kolenou. (Jan Werich)

Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to. (Jan Werich)

Paměť je výsada blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet. (Jan Werich)

Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málokterý je dopíše. (Jan Werich)

Nejhlubší argument pro demokracii je víra v člověka, v jeho hodnotu, v jeho duchovost a v nesmrtelnou duši; to je pravá, metafyzická rovnost. Eticky je demokracie zdůvodněna jako politické uskutečňování lásky k bližnímu. (Tomáš Garrigue Masaryk)

„Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.“ (Sókratés)

„V mládí bez skromnosti, jak to bývá u mladíků; v mužných letech bez kloudného díla; a žít tak pořád až do zbytečného stáří – tak tomu říkám rána morová.“ (Konfucius)

„Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou možnost.“ (Ernest Hemingway)

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“ (Henry Ford)

„Dokud žiješ, uč se! Nečekej, že moudrost s sebou přinese stáří.“ (Solón)

„Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.“ (Aristoteles)

„Láska nepozná stáří.“ (Stendhal)

„Bojíme se stáří a přitom si nejsme jisti, zda se ho dožijeme.“ (Jean de La Bruyere)

Stáří je dnes opuštěnější než kdysi. (Josef Charvát)

Nečinnost tělo oslabuje, práce posiluje; první urychluje stáří, druhá prodlužuje mládí. (Aulus Cornelius Celsus)

Být starý je nádherné, pokud jsme nezapomněli, co to znamená začínat. (Martin Buber)

Mladí konzervativci jsou hlupáci, staří revolucionáři pitomci. (Georges Clemenceau)

Důvod, proč starosti zabíjejí víc lidí než práce, spočívá v tom, že lidé se více starají než pracují. (Robert Frost)

Rada, která mi pomohla: do čtyřiceti se drž se starými, od čtyřicítky s mladými. (Tomáš Halík)

Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se nejlépe pije, starému člověku nejvíce věř, starého autora nejraději čti. (Francis Bacon)

Mládí se neodvažuje pohlédnout do zrcadla svědomí, když se vydává na cestu spravedlnosti, zatímco starý věk se v něm zhlíží – v tom tkví celý rozdíl mezi těmito dvěma údobími. (Honoré de Balzac)

Živote můj. Jediný. Tento. A ne jiný. Nezdáš se. Jsi. A trváš prchaje. Skutečný. Můj. Jsi kost a krev, z níž pijí stíny. Bolíš. Klikatě klopotná tvá cesta je.“ (Jan Zahradníček, Epitaf)