WHO: Zpráva o zdraví a kvalitě života žen v Evropě (2016)

Světová zdravotnická organizace (WHO) publikovala zprávu “Women’s health and well-being in Europe: beyond the mortality advantage (2016)” (110 stran) která obsahuje přehled informací o zdraví žen v Evropě a jeho sociálních, ekonomických a environmentálních determinantách a dopadech genderové diskriminace a stereotypů na zdraví žen. Zpráva má podpořit členské země v naplňování závazku zlepšit zdraví žen přijatého v rámci Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje. Více informací.

 

Zdroj: WHO