ČSÚ vydal Demografickou ročenku okresů – 2006 až 2015

Publikace podává souhrnný statistický přehled o demografickém vývoji v jednotlivých okresech České republiky za období posledních deseti let v aktuálním územním vymezení. Ročenka okresů tvoří součást řady demografických ročenek vydávaných za jednotlivé územně správní jednotky. Zobrazit publikaci.