Německo: Počet dětí do tří let v jeslích se k 1. březnu 2016 zvýšil na 719 600

Počet dětí ve věku do 3 let v jeslích se v Německu k 1. březnu 2016 zvýšil oproti předchozímu roku o zhruba 26 200, což je menší nárůst než v předchozím roce 2015 (+ 32 600). V důsledku migrace a vyšší porodnosti se přes tento nárůst podíl dětí v zařízeních předškolní péče snížil. Více informací.

Zdroj: destatis.de