Eurostat: Míra ohrožení chudobou je nejnižší v Česku a nejvyšší v Bulharsku

V roce 2015 bylo podle Eurostatu v EU ohroženou chudobou nebo sociálním vyloučením zhruba 119 milionů lidí, tj. téměř každý čtvrtý obyvatel EU (23,7 %). To znamená, že splňovali alespoň jednu ze tří následujících podmínek: čelili riziku chudoby po sociálních transferech (příjmová chudoba), vážné materiální deprivaci nebo žili v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou.

Evropský statistický systémJedna ze šesti osob v EU je ohrožena příjmovou chudobou, 1 ze 12 vážnou materiální deprivací a 1 z 10 žije v domácnostech s velmi nízkou “pracovní intenzitou”. V ČR bylo v roce 2015 ohroženo chudobou 624 tis. mužů (12,3 %) a 820 tis. žen (15,6 %), ve věku 75 a více let 5,3 % mužů a 16,0 žen. Za posledních 10 let (2005 až 2015) se podíl lidí ohrožených chudobou v Česku snížil z 19,6 na 14,0 % (viz níže).

Po zvyšování v letech 2009 až 2012 na téměř 25 % se tak podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v EU vrátil na úroveň roku 2008 (23,7 %). Nedosáhl ale nejnižší úrovně z roku 2009 (23,3 %). Snížení počtu osob na riziko chudoby nebo sociálního vyloučení v EU je jedním z klíčových cílů strategie Evropa 2020. Údaje zveřejnil Eurostat při příležitosti Mezinárodního den boje proti chudobě (viz infografika).

Zdroj: Eurostat