Finanční podpora pečujících a návrhy na zlepšení systému dávek pro pečující — příklady dobré praxe ze zahraničí (Kristina Koldinská)

Publikaci Finanční podpora pečujících a návrhy na zlepšení systému dávek pro pečující — příklady dobré praxe ze zahraničí (Kristina Koldinská) vydala Diakonie ČCE za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu “Podpora mezinárodní spolupráce a výměny dobré praxe na úrovni EU na podporu osob pečujících o seniory”.
Autorka Kristina Koldinská v publikaci analyzuje podporu pečujících v rámci české právní úpravy, včetně podpory v systémech sociálního pojištění, zaměstnanosti, sociálních dávek a na trhu práce (flexibilní podmínky a volno na péči) a zamýšlí se nad možnostmi jejich úpravy s využitím mezinárodní perspektivy a zkušeností.