Volno na péči a podpora pečujících osob na trhu práce v České republice a zahraničí (Hana Geissler)

Diakonie ČCE vydala publikaci Volno na péči a podpora pečujících osob na trhu práce v České republice a zahraničí. Autorka Hana Geissler v publikaci analyzuje ekonomickou aktivitu pečujících osob, současné nástroje jejich podpory na trhu práce a zejména možnosti a parametry zavedení volna na péči v kontextu právní úpravy a zkušeností ze zahraničí (Rakousko, Irsko, Německo). Vedle nastavení volna na péči se publikace věnuje také dalším doprovodným nástrojům podpory pečujících. Publikace byla vydána za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci realizace projektu „Podpora mezinárodní spolupráce a výměny dobré praxe na úrovni EU na podporu osob pečujících o seniory“. Viz též výstupy projektu Podpora neformálních pečovatelů I (FDV)

 

 

Zdroj: Diakonie ČCE