Každá desátá žena a dvacátý pátý muž zemře v zařízení sociálních služeb

V roce 2015 zemřely ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče dvě třetiny (66 %) osob ve věku 80 a více let (69 % mužů a 64 % žen). V zařízení sociálních služeb zemřelo podle údajů ČSÚ celkem 6 033 lidí, z toho 4 631, 77 % žen). V zařízení sociálních služeb zemřelo celkem 7 696 osob. Každá desátá žena (10 %) a každý 25. muž zemřel v zařízení sociálních služeb. Viz údaje o počtu a podílu zemřelých mužů a žen podle místa úmrtí a věku.

Zemřelí ve věku 80 a více let podle místa úmrtí a pohlaví

Pohlaví

Celkem

Místo úmrtí

 

 

doma

ve zdrav. zařízení lůžkové péče

ve zdrav. zařízení poskytujícím jiné formy zdr. péče

na ulici, veřejném místě 

při převozu do zdrav. zařízení

v zařízení sociálních služeb   

jinde

nezjiš-těno

muži

18 546

3 454

12 787

253

109

80

1 402

56

405

muži (%)

100%

19%

69%

1%

1%

0%

8%

0%

2%

ženy

32 505

5 506

20 893

495

55

109

4 631

78

738

ženy (%)

100%

17%

64%

2%

0%

0%

14%

0%

2%

celkem

51 051

8 960

33 680

748

164

189

6 033

134

1 143

celkem (%)

100%

18%

66%

1%

0%

0%

12%

0%

2%

Zdroj: ČSÚ

 

Zemřelí podle místa úmrtí a pohlaví celkem

Pohlaví

Celkem

Místo úmrtí

 x

 x

doma

ve zdrav. zařízení lůžkové péče

ve zdrav. zařízení poskyt. jiné formy zdr. péče

na ulici, veřejném místě 

při převozu do zdrav. zařízení

v zařízení sociálních služeb   

jinde

nezjiš-těno

Celkem

111 173

23 184

72 175

1 538

2 048

629

7 696

1 245

2 658

Celkem (%)

100%

21%

65%

1%

2%

1%

7%

1%

2%

Muži

55 934

12 764

35 820

670

1 681

382

2 214

965

1 438

Muži (%)

100%

23%

64%

1%

3%

1%

4%

2%

3%

Ženy

55 239

10 420

36 355

868

367

247

5 482

280

1 220

Ženy (%)

100%

19%

66%

2%

1%

0%

10%

1%

2%

Zdroj: ČSÚ

 

Zemřelí podle místa úmrtí a pohlaví celkem

Místo úmrtí

Place of Death

Celkem Total

Celkem Total

%

Muži Males

Muži Males

Ženy Females

Ženy Females

%

celkem / Total

111 173

100%

55 934

100%

55 239

100%

doma / At home

23 184

21%

12 764

23%

10 420

19%

ve zdrav. zařízení lůžkové péče /

In medical institution, inpatients care

72 175

65%

35 820

64%

36 355

66%

ve zdrav. zařízení poskyt. jiné formy zdr. péče

In medical institution, other care

1 538

1%

670

1%

868

2%

na ulici, veřejném místě /

On street or public place

2 048

2%

1 681

3%

367

1%

při převozu do zdrav. zařízení /

During  transport

629

1%

382

1%

247

0%

v zařízení sociálních služeb /

In social care facility

7 696

7%

2 214

4%

5 482

10%

jinde / Other

1 245

1%

965

2%

280

1%

nezjištěno / Not identified

2 658

2%

1 438

3%

1 220

2%

Zdroj: ČSÚ

 

Zemřelí podle místa úmrtí, pohlaví a věku

Pohlaví, věk

Celkem

Místo úmrtí

 

 

doma

ve zdrav. zařízení lůžkové péče

ve zdrav. zařízení poskytujícím jiné formy zdrav. péče

na ulici, veřejném místě 

při převozu do zdrav. zařízení

v zařízení sociálních služeb   

jinde

nezjiš-těno

Celkem
Total

111 173

23 184

72 175

1 538

2 048

629

7 696

1 245

2 658

Muži
Males

55 934

12 764

35 820

670

1 681

382

2 214

965

1 438

0

168

25

130

4

3

6

1-4

31

9

20

2

5-9

26

5

17

2

1

1

10-14

27

6

11

1

5

1

3

15-19

86

13

26

34

1

11

1

20-24

217

31

64

1

88

1

4

16

12

25-29

280

65

79

74

2

3

31

26

30-34

334

84

99

2

89

5

6

38

11

35-39

576

156

212

8

100

7

1

60

32

40-44

828

243

357

5

99

10

6

65

43

45-49

1 172

354

519

15

125

13

11

82

53

50-54

1 852

545

898

17

167

18

25

103

79

55-59

3 042

854

1 731

34

163

34

39

108

79

60-64

5 673

1 563

3 392

58

207

49

101

156

147

65-69

7 755

2 012

4 944

96

194

53

141

113

202

70-74

8 212

1 889

5 576

92

128

46

218

70

193

75-79

7 109

1 456

4 958

84

97

59

257

52

146

80-84

8 062

1 508

5 741

90

60

46

424

32

161

85-89

6 827

1 269

4 654

108

38

29

562

16

151

90-94

3 126

567

2 062

49

10

4

349

7

78

95+

531

110

330

6

1

1

67

1

15

80+

18 546

3 454

12 787

253

109

80

1 402

56

405

Ženy
Females

55 239

10 420

36 355

868

367

247

5 482

280

1 220

0

104

13

87

1

1

2

1-4

31

11

14

1

3

2

5-9

24

4

13

1

4

1

1

10-14

25

5

14

4

2

15-19

43

11

17

10

3

2

20-24

73

16

26

1

24

1

4

1

25-29

85

24

37

1

14

1

1

2

5

30-34

111

34

54

12

5

6

35-39

250

78

133

3

13

2

4

6

11

40-44

380

85

240

3

19

3

7

7

16

45-49

536

146

310

8

25

6

6

18

17

50-54

868

241

535

11

26

7

11

19

18

55-59

1 429

371

921

24

23

9

24

29

28

60-64

2 668

627

1 816

44

31

19

46

26

59

65-69

4 325

1 006

2 942

84

40

33

109

32

79

70-74

5 341

1 093

3 740

99

33

29

209

22

116

75-79

6 441

1 149

4 563

93

30

26

434

28

118

80-84

10 457

1 646

7 298

164

33

41

1 031

27

217

85-89

12 077

1 943

7 950

176

13

40

1 666

27

262

90-94

8 173

1 482

4 790

126

6

24

1 509

22

214

95+

1 798

435

855

29

3

4

425

2

45

80+

32 505

5 506

20 893

495

55

109

4 631

78

738

Zdroj: ČSÚ