MMR předložilo vládě revidovanou Koncepci bydlení České republiky do roku 2020

Ministryně Karla Šlechtová předložila vládě na jednání 27. července 2016 revidovanou Koncepci bydlení České republiky do roku 2020. Ta vychází z novějších dat odrážejících aktuální situaci a stanovuje nové priority a úkoly z oblasti bydlení. „V současné době hlavní principy bytové politiky jsou ekonomická přiměřenost, udržitelnost veřejných i soukromých financí a odpovědnost státu a obcí za vytváření podmínek, které jednotlivcům umožní naplnění práva na bydlení. To se ovšem neobejde bez aktuálních statistických dat, díky kterým můžeme stanovit aktuální potřeby a cíle, mezi které patří například reurbanizace sídlišť či regenerace veřejných prostranství. Těžit z toho bude i stavební průmysl,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Revidovaná koncepce bydlení obsahuje dvě části: analytickou a návrhovou. Analytická část se soustřeďuje zejména na vývoj od roku 2011. Zatímco Koncepce bydlení ČR do roku 2020 vycházela především z dat Sčítání lidu, domů a bytů roku 2001 (SLDB 2001), revidovaná koncepce bydlení shrnuje statistické údaje ze SLDB 2011, dále pak reflektuje aktuální vývoj legislativního i ekonomického rámce a situace na trhu s byty, a v neposlední řadě identifikuje přetrvávající a nově vznikající problémy v oblasti bydlení. Z těchto souhrnů následně vychází část návrhová. Základem je potvrzení platnosti vize a její rozpracování do konkrétních cílů, priorit až po jednotlivé úkoly pro státní orgány či státní organizace.

 

Zdroj: MMR

 

(foto: pixabay.com)