OECD: Globální rizika 2017

OECD se podílela na jednáních poradního výboru, který zpracoval zprávu o globálních rizicích v roce 2017. Celkem 750 odborníků hodnotilo 30 globálních rizik 13 trendů, které by je mohly zesílit nebo změnit jejich vzájemné vazby. Publikaci “Global Risks 2017” vydalo Světové ekonomické fórum v roce 2017. (Zdroj: OECD)