Publikace: Zdravotní stav české populace – výsledky studie EHES

Publikace Státního zdravotního ústavu (stáhnout) je věnována Evropskému šetření EHES 2014 (European Health Examination Survey), které doplňuje a navazuje na dotazníkové šetření EHIS (European Health Interview Survey).

Zdroj: SZÚ