Šest set tisíc lidí pobírá starobní důchod předčasně

V září 2016 bylo podle České správy sociálního zabezpečení v ČR vyplaceno téměř 2,4 milionu starobních důchodů a to je zhruba o 18 500 více než ke stejnému datu roku loňského, z toho téměř 600 tisíc tvořily předčasné důchody (tj. důchody vyplácené důchodcům, kteří ještě nedosáhli důchodového věku tak i těm, kteří již důchodového věku dosáhli). Celkový počet vyplacených důchodů v ČR byl téměř 3,5 milionu (3 497 426 všech důchodů, tj. 2 389 270 starobních, 427 431 invalidních a 680 725 pozůstalostních). Zdroj: ČSSZ