Snazší jazykové testy pro zdravotníky, kteří chtějí pracovat v Británii

Rada pro ošetřovatelství a porodní asistenci (The Nursing and Midwifery Council – NMC) zjednodušila jazykové požadavky na zdravotní sestry a porodní asistentky přicházejících do Británie ze zámoří a zemí EHP (Evropského hospodářského prostoru). V rámci IELTS (International English Language Testing System) bude stále požadováno dosažení úrovně 7, avšak během delšího časového období. Tyto změny zlepší podle Rady podmínky pro žadatele a současně zajistí odpovídající úroveň znalosti anglického jazyka. Celá zpráva.