MPSV: Sborník z konference o bezdomovectví v České republice

Ministerstvo práce a sociálních věcí publikovalo Sborník z Konsensuální konference o bezdomovectví v České republice, která se konala v Praze ve dnech 26.–27. 11. 2014. Sborník zahrnuje například příspěvky Co znamená pro společnost bezdomovství? (Mgr. Ilja Hradecký), Humanistický a otevřený přístup jako jediný pramen řešení bezdomovectví (Ing. Libor Prudký, PhD.), Reálná politika – co hraje roli (Ing. Petr Víšek) a další. Sborník shromažďuje jak podklady od všech expertů, kteří na konferenci vystoupili, tak závěrečné stanovisko poroty, které hodnotí současnou situaci lidí bez domova v České republice a zároveň navrhuje směr, kterým by se mělo dále ubírat řešení této problematiky.

Pokusit se nalézt odpovědi na pět kontroverzních otázek týkajících se bezdomovectví bylo cílem Konsensuální konference, která se loni v listopadu konala v Poslanecké sněmovně.

Podle expertních odhadů je v České republice zhruba 30 tisíc lidí bez domova, dalších 100 až 120 tisíc lidí je ohroženo ztrátou bydlení.

Konsensuální konference o bezdomovectví v České republice se zabývala pěti klíčovými otázkami:

  1. Co znamená pro společnost bezdomovectví?
  2. Jaká by měla být míra solidarity veřejnosti s lidmi bez domova?
  3. Jestliže platí, že prevence je efektivnější a levnější než následné řešení vzniklé situace, proč v české společnosti prevence bezdomovectví absentuje?
  4. Jak uskutečňovat komplexní sociální, zdravotní a další služby lidem bez domova?
  5. Jakou roli by měli hrát různí aktéři (veřejná správa na všech úrovních, poskytovatelé služeb, volení představitelé, sdělovací prostředky, lidé bez domova) k dosažení synergie?

Své, často velmi rozdílné, a leckdy i zcela protichůdné názory, na konferenci prezentovalo 24 expertů na problematiku bezdomovectví z akademické sféry, ze zástupců poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, sedm prezentujících byli samotní lidé bez domova. Všem příspěvkům naslouchala porota složená z šesti významných osobností českého veřejného života. Jejím úkolem bylo po skončení konference vydat stanovisko ke zmíněným pěti otázkám. Výstupy konference odrážejí nezávislost poroty i konsensuální způsob jejího rozhodování. Všech šest porotců došlo u každé klíčové otázky k takové odpovědi, na které se jednohlasně shodli.

Sborník ke stažení.

 

Zdroj: MPSV

(foto: freeimages.com)