Eurostat: V roce 2014 bylo ohrožen chudobou a vyloučením každý čtvrtý obyvatel EU. Celkem 122 mil.

V roce 2014 bylo chudobou nebo sociálním vyloučením v Evropské unii (EU) ohroženo 122 milionů lidí, resp. 24,4 % populace EU (25,2 % žen oproti 23,5 % mužů, 27,8 % osob ve věku do 18 let oproti 17,8 % osob ve věku 65 a více let, 22,8 % osob v domácnostech bez dětí oproti 25,9 % v domácnostech s dětmi, 34,8 % u osob s nízkým vzděláním oproti 11,9 % u osob s vysokoškolským vzděláním). To znamená, že byli vystaveni alespoň jedné z následujících tří situací: byli ohroženi chudobou po sociálních transferech (příjmová chudoba), byli vážně materiálně deprivováni nebo žili v domácnostech s velmi nízkou “intenzitou práce”. Podíl populace, které hrozí chudoba je nejvyšší ve venkovských oblastech (20,3 % populace), ve srovnání s 16,4 % populace ve velkých městech a 15,8 % ve menších městech a okrajových částech měst (towns and suburbs).

Pouze příjmovou chudobou bylo ohroženo 17% populace EU, 9% populace bylo silně materiálně deprivovaných. Snížení počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v EU je jedním z hlavních cílů strategie Evropa 2020. Údaje zveřejnil Eurostat při příležitosti Mezinárodního dne pro vymýcení chudoby (17. říjen). K největšímu poklesu podílu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučení došlo v Polsku, k nejvyššímu nárůstu naopak v Řecku. Viz též infografika.

Po mírném poklesu v roce 2013, který následoval po třech letech růstu, zůstává podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením v EU v roce 2014 téměř stabilní. V roce 2008 tento podíl činil 23,8 %.

Více než třetina populace byla ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením ve třech členských státech: Rumunsku (40,2 %), Bulharsku (40,1 %) a Řecku (36,0 %). Na opačném konci žebříčku, tj. nejnižší podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením je podle těchto dat v České republice (14,8 %), Švédsku (16,9 %), Nizozemsku (17,1 %), Finsku (17,3 %) a Dánsku (17,8 %).

 

Složky míry ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučení v EU, 2008 a 2014

 

At-risk-of-poverty after social transfers (%)

Persons severely materially deprived (%)

Persons aged 0-59 living in households with very low work intensity (%)

 

2008

2014

2008

2014

2008

2014

EU *

16,6

17,2

8,5

8,9

9,1

11,1

Belgie

14,7

15,5

5,6

5,9

11,7

14,6

Bulharsko **

21,4

21,8

41,2

33,1

8,1

12,1

Česká republika

9

9,7

6,8

6,7

7,2

7,6

Dánsko **

11,8

11,9

2

3,2

8,5

12,1

Německo

15,2

16,7

5,5

5

11,7

10

Estonsko

19,5

x

4,9

x

5,3

x

Irsko

15,5

x

5,5

x

13,7

x

Řecko

20,1

22,1

11,2

21,5

7,5

17,2

Španělsko

20,8

22,2

3,6

7,1

6,6

17,1

Francie

12,5

13,3

5,4

4,8

8,8

9,7

Chorvatsko

x

x

x

x

x

x

Itálie **

18,7

19,6

7,5

11,5

9,8

12

Kypr

15,9

14,4

9,1

15,3

4,5

9,7

Lotyšsko

25,9

21,2

19,3

19,2

5,4

9,6

Litva

20,9

19,1

12,5

13,6

6,1

8,8

Lucembursko

13,4

x

0,7

x

4,7

x

Maďarsko

12,4

14,6

17,9

23,9

12

12,2

Malta

15,3

15,9

4,3

10,2

8,6

9,8

Nizozemsko **

10,5

11,6

1,5

3,2

8,2

11,1

Rakousko

15,2

14,1

5,9

4

7,4

9,1

Polsko

16,9

17

17,7

10,4

8

7,3

Portugalsko

18,5

19,5

9,7

10,6

6,3

12,2

Rumunsko

23,4

25,4

32,9

26,3

8,3

6,4

Slovinsko

12,3

14,5

6,7

6,6

6,7

8,7

Slovensko

10,9

12,6

11,8

9,9

5,2

7,1

Finsko

13,6

12,8

3,5

2,8

7,5

10

Švédsko

12,2

15,1

1,4

0,7

5,5

6,4

Spojené království

18,7

x

4,5

x

10,4

x

Island

10,1

x

0,8

x

2,6

x

Norsko

11,4

x

2

x

6,5

x

Švýcarsko

15,7

x

2,1

x

3,3

x

Zdroj: Eurostat

* Data for 2008 exclude Croatia.

Data for 2014 include estimates for missing Member States. ** Bulgaria: break in series on material deprivation. Denmark: break in series on income variables. Italy and the Netherlands: 2014 data are provisional. : Data not available

 

Stáhnout tiskovou zprávu.

 

Zdroj: Eurostat 

Metodické poznámky:

 

Methods and definitions

Data on the risk of poverty or social exclusion presented in this News Release are based on the EU-Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). The EU-SILC survey is the EU reference source for comparative statistics on income distribution, poverty and living conditions. More information can be found here.

 

Persons at-risk-of-poverty are those living in a household with an equivalised disposable income below the risk-of-poverty threshold, which is set at 60% of the national median equivalised disposable income (after social transfers). The equivalised income is calculated by dividing the total household income by its size determined after applying the following weights: 1.0 to the first adult, 0.5 to each other household members aged 14 or over and 0.3 to each household member aged less than 14 years old.

Severely materially deprived persons have living conditions constrained by a lack of resources and experience at least 4 out of the 9 following deprivation items: cannot afford 1) to pay rent/mortgage or utility bills on time, 2) to keep home adequately warm, 3) to face unexpected expenses, 4) to eat meat, fish or a protein equivalent every second day, 5) a one week holiday away from home, 6) a car, 7) a washing machine, 8) a colour TV, or 9) a telephone (including mobile phone).

People living in households with very low work intensity are those aged 0-59 who live in households where on average the adults (aged 18-59) worked less than 20% of their total work potential during the past year. Students are excluded. The total number of people at risk of poverty or social exclusion is lower than the sum of the numbers of people in each of the three forms of poverty or social exclusion as some persons are affected simultaneously by more than one of these situations.