Fond dalšího vzdělávání hledá externí odborníky

Fond dalšího vzdělávání hledá za účelem poskytování poradenských aktivit dlouhodobě nezaměstnaným externí odborníky z řad pomáhajících profesí.

Nově prostřednictvím navazujícího projektu v rámci soustavy projektů PROKOP s názvem „Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnanosti II“ (zkráceně PROKOP – central), reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0007008, nabízí Fond dalšího vzdělávání (FDV), ve spolupráci s Úřadem práce ČR jako partnerem projektu, návazné poradenské služby cílovým skupinám ohroženým na trhu práce, zejména zájemcům a uchazečům o zaměstnání (převážně dlouhodobě nezaměstnaným) a ekonomicky neaktivním osobám.

Právě za účelem poskytování poradenských aktivit hledá FDV externí odborníky z řad pomáhajících profesí. Poradenství s klientem navazuje a opírá se o informace předané klientovi v klíčové aktivitě projektu, kterou je vzdělávání v oblasti finanční a občanské gramotnosti a v měkkých dovednostech. Klient pak v rámci poradenských aktivit ve spolupráci s poradcem rozhodne, zda bude volit rovnou vstup na trh práce či zvolí v rámci evidence na ÚP některý z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a zvýší tak svůj potenciál na trhu práce.

Projekt podporuje klienta v tom, aby maximum rozhodování (i v rámci procesu poradenství) bylo na jeho straně. Prostřednictvím on-line nástroje „Katalog poradců“ má poradce vytvořen vlastní profil, zahrnující jeho foto, místa výkonu poradenství, motto, videovizitku a profesní CV. Na základě zveřejnění těchto informací si pak klient vybírá poradce dle svých potřeb.

Podmínky pro zapojení do poskytování poradenských aktivit v rámci projektu PROKOP – central naleznete na stránkách http://katalogporadcu.cz/vyzva

 

Zdroj: ESF ČR

 

Další pracovní nabídky v oblasti sociálních a zdravotních služeb naleznete na stránkách pracevesluzbach.eu. Nabídky práce ve státní správě nebo samosprávě naleznete na stránkách pracevesprave.cz.